Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/12-18   -   Pressemeddelelse

Mange selvstændige ser stort på pensionenNæsten halvdelen af alle selvstændige risikerer at måtte spænde livremmen ind, når de går på pension.

En undersøgelse fra Forsikring og Pension viser, at næsten hver anden selvstændige i Danmark slet ikke sparer op til pension. Og de, der så gør det, indbetaler samtidig mindre end lønmodtagerne. Dermed risikerer mange selvstændige at måtte sænke levestandarden i den sidste del af livet.
Den væsentligste grund til den manglende pensionsopsparing er, at mange selvstændige i stedet vælger at investere i deres virksomhed i håb om, at et salg senere i livet kan indbringe de nødvendige økonomiske pensionsmidler.
Men erfaringerne viser, at sådan går det ikke altid, og derfor advarer finansekspert hos Monni.dk, Preben Mouritzen imod denne løsning.

”Vi ser desværre meget hyppigt eksempler på, at værdien i virksomhederne er mindre, end ejeren havde forventet. Og kan den overhovedet sælges videre, når indehaveren vil trække sig tilbage? Samtidig er der det risikomoment, at virksomheden kan gå konkurs. Der er efter min bedste overbevisning tale om en lotteriseddel, og derfor er det vigtigt, at de selvstændige foretager en sideløbende opsparing til pensionen ud over opsparingen i virksomheden”, pointerer han.

30%-ordningen er en fleksibel mulighed

Selvstændige har faktisk en meget attraktiv mulighed for at spare op til pensionen med den såkaldte 30%-ordning, som henvender sig til den virksomhedsejer, der ikke driver virksomhed i selskabsform.

”Det er en fleksibel ordning, hvor den selvstændige kan indbetale op til 30 procent af virksomhedens årlige overskud på en ratepension. Det betyder, at virksomhedsejeren kan spare mere op i de år, hvor det går godt og omvendt, og samtidig kan virksomheden trække indbetalingerne fra på fuldstændig normal vis og dermed nedbringe overskuddet og i sidste ende skatten”, fortæller Preben Mouritzen.
Han nævner også ordningen Ophørspension, der henvender sig til virksomhedsejere, selvstændige og hovedaktionærer, som kan indskyde det skattepligtige provenu fra salg af virksomheden på en livrente eller ratepension – dog max. 2.743.700 kr. (2018-tal).
”I stedet for at betale skat af hele ens opsparing i virksomheden i form af fortjenester på goodwill, maskiner, ejendomme og aktier i forbindelse med salget, kan skatten betales helt eller delvist i takt med at pensionen udbetales. Og det vil måske ofte ovenikøbet være til en lavere skattesats”, fortæller finansekspert hos Monni.dk, Preben Mouritzen.

Denne pressemeddelelse er et nedkog af en længere artikel, der kan læses på Monni.dk.

Relevant information

Oprindelig artikel på Monni.dk
https://monni.dk/blog/mange-selvstaendige-ser-stort-paa-pensionen/


Pressekontakt

Preben Mouritzen
Finansekspert
  40622611

Firma

Monni.dk
Eli Christensensvej 49
7430 Ikast, Danmark

  81405125

https://monni.dk/

Modtag nyheder fra Monni.dk på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire