Få dit eget presserum

Få dit eget presserum

Midt i valget: Stine Helles trækker i brudekjolen

29-05-19 - Pressemeddelelse
Trods en travl valgkamp har Alternativets fynske spidskandidat Stine Helles afsat tid i kalenderen onsdag til at trække i brudekjolen.

2600 kalve, to klimakrigere og en landmand

16-05-19 - Pressemeddelelse
Hvad sker der mon, når 2600 kalve, to klimakrigere og en klimabevidst landmand mødes i en kostald i Flemløse til en gårdsnak?

Alternativets spidskandidat: Jeg hænger min første valgplakat på Troense Torv

10-05-19 - Pressemeddelelse
Alternativets spidskandidat til Folketingsvalget, Stine Helles, vil selv hænge sin første valgplakat op på Torvet i Troense.

Seneste billeder


Kontaktpersoner

Bente Kjær
Pressekontakt
  23389369
  beggertsvej@gmail.com
Lasse Broe Honoré
Kampagnemedarbejder, Konservative
  6059 5921
  lhr@konservative.dk

Virksomhedsprofil

Navn: Stine Bardeleben Helles
Alder: 52
Uddannelse: Antropolog og kulturformidler samt diverse internationale lederuddannelser
Profession: Direktør i den socialøkonomiske virksomhed INSP, Roskilde

Jeg stiller op til Folketinget, fordi hvis vi skal kunne tro på, at det samfund, vi giver videre til vores børn, er lige så godt som det, vi selv er vokset op i, er der nogle ting, vi skal i gang med at gøre helt anderledes. Det gælder først og fremmest vores uansvarlige forhold til naturens ressourcer og den nedbrydende måde, vi behandler mennesker på i de offentlige velfærdssystemer. Men det gælder også vores fordelingspolitik, hvor især skatte- og afgiftssystemet trænger til en helt grundlæggende revision. Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at være med til at flytte Danmark i både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig retning.

Mine mærkesager:
Et sammenhængende Fyn - infrastruktur, bolig og liv
Der er ikke noget quick-fix, der genskaber det sammenhængende Danmark. Vi får ikke løst ubalancen mel-lem storbyerne og resten af landet ved at flytte en styrelse hist og en uddannelsesinstitution pist.

Vi skal i fællesskab skabe en lang række mindre forandringer, der tilsammen skaber ligevægt i mulighederne for at leve det gode liv for alle mennesker i alle egne af landet. På Fyn har vi alle muligheder for at gå foran og vise, hvordan det skal gøres – lad os komme i gang!

Klima og miljø
Det er politikernes ansvar at bruge hele værktøjskassen for at sikre, at vi som samfund altid bevæger os mod mere bæredygtighed og ansvarlighed. Det private erhvervsliv er allerede godt i gang, men skal vi lykkes med at skabe den bæredygtige fremtid, skal det offentlige gå forrest i at sikre omstillingen.

Ulighed og trivsel
Ulighed handler ikke kun om økonomi. Det handler om, at alle har lige muligheder for at skabe sig det gode liv, vi ønsker hver især. Men det handler selvfølgelig også om økonomi. At ingen i Danmark lever i fattigdom, og at alle har mulighed for at deltage i hele fællesskabet.

Større ulighed skaber mistrivsel, utryghed og into-lerance. Mindre ulighed skaber overskud til i fællesskab at håndtere de udfordringer, vi står overfor som samfund.

Erhverv og vækst
Der er ikke nogen modsætning mellem et blomstrende erhvervsliv med virksomheder i alle størrelser og en omstilling til et bæredygtigt samfund. Jeg vil arbejde for, at det lokale erhvervsliv kan deltage som aktive partnere i udviklingen af bæredygtige lokalsamfund, i et samspil mellem det offentlige, erhvervslivet og civil-samfundet omkring realiseringen af FNs 17 Verdensmål på Fyn.

Danmark har brug for en grøn regering: Fordi vi står i dag overfor tre massive udfordringer, som hver for sig enten kan knække os eller gør os stærkere: Klimakrisen, socialkrisen og den demokratiske krise. Vi har brug for en regering, som sætter kampen for vores eksistensgrundlag helt øverst på dagsordenen, tæt efterfulgt af kampen for at genetablere det solidariske velfærdssamfund og det levende demokrati.

Det kan kun en regering, som er fri af den blokpolitiske vanetænkning – derfor skal vi have en grøn regering i Dan-mark med en stærk grøn repræsentation fra Fyn!

Følg os på de sociale medier

Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire