Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/08-19   -   Pressemeddelelse

Alment boligbyggeri i Roskilde skal renoveres for 750 mio. kr.Boligselskabet Sjælland har underskrevet kontrakt med NCC om renovering af Rønnebærparken og Æblehaven i Roskilde Vest. Hele renoveringsopgaven har en værdi af 750 mio. kr. og vil give de enkelte boliger og området som helhed et betydeligt løft.

De to boligafdelinger Rønnebærparken og Æblehaven, der ligger i Roskilde Vest og hører under Boligselskabet Sjælland, har i en årrække trængt til en kærlig hånd. Efter mange års arbejde er den demokratiske proces overstået, og de to boligafdelinger med i alt 810 boliger og ca. 1.500 beboere skal nu ombygges og renoveres for godt 750 mio. kr.

Renoveringsprojektet er støttet af Landsbyggefonden og indebærer ombygning og sammenlægning af
291 eksisterende boliger til 207 tilgængelige boliger, mens der på ti af de eksisterende blokke opføres 71 nye tagboliger. Herudover får begge boligafdelinger ny facade, vinduer, døre og afløbsinstallationer.
- Vi er utroligt glade for, renoveringsprojektet nu er klar til at blive realiseret. Renoveringen giver de enkelte boliger og området et tiltrængt løft og gør begge boligafdelinger mere attraktive at bosætte sig i, og samtidig gør vi det muligt for alle at bosætte sig i boligområdet. De fleste mennesker oplever gennem livet forskellige situationer, hvor de fysiske omgivelser kræver mere – fx hvis man er handicappet, svagt gående eller har barnevogn. Ambitionen er, at vi har plads til alle, og de nye, tidssvarende boliger imødekommer dette behov, fortæller direktør for Boligselskabet Sjælland, Bo Jørgensen.

Understøtter boligpolitisk strategi
Boligselskabet Sjællands helhedsplan med renovering af det store boligområde er tilpasset Roskilde Kommunes boligpolitiske strategi, der bl.a. fokuserer på, at udsatte boligområdet skal styrkes. Borgmester Tomas Breddam glæder sig over renoveringen og ser frem til at besøge det nye boligområde, når det er klar.
- Der er rigtig mange, som er glade for at bo i området, og de har selvfølgelig krav på gode og tidssvarende lejligheder. Derfor er det vigtigt for de mange beboere, at Boligselskabet Sjælland har valgt at renovere Æblehaven og Rønnebærparken, siger borgmester Tomas Breddam.

Største helhedsplan
NCC vandt opgaven som totalentreprenør på den omfattende renovering til en værdi af 500 mio. kr. med mulighed for tillægsopgaver for en kvart milliard. Renoveringen udføres i etaper og starter i Rønnebærparken. En række af beboerne skal flytte til anden bolig, mens renoveringen står på. Disse genhuses i omkringliggende boliger, som har været reserveret til genhusning.
- Kun beboerne i de boliger, der skal sammenlægges, bliver genhuset. De andre bor fortsat i deres bolig under renoveringen, og her var det vigtigt at finde en samarbejdspartner, der tog hensyn til vores beboeres hverdag og trivsel og samtidig havde mange års erfaring med opgaver i denne størrelse, fremhæver Bo Jørgensen.

For at opnå en glidende proces gennem hele byggeriet indledes opgaven med planlagte prøveområder, der skal sikre hensyn til beboerne samt et så smidigt og effektivt byggeri for alle parter som muligt.

Regnvand styrker miljø og trivsel
Helhedsplanen, der er Boligselskabet Sjællands hidtil største, indebærer også udearealer og nærmiljøet. I forbindelse med renoveringen får udearealerne således et løft, samtidig med at der etableres en sø, som kan opsamle det meste af regnvandet, så det forsinkes og ikke presser byens kloakker.
- Bæredygtighed er et strategisk indsatsområde hos Boligselskabet Sjælland. I forbindelse med helhedsplanen har vi derfor tænkt de grønne løsninger ind. Her er regnvand bl.a. et vigtigt element i højnelsen af beboernes trivsel. For udover at letter presset på byens kloaksystemer bidrager rislende vand også til øget trivsel. Efterfølgende kan det opsamlede vand fx anvendes til vaskerier, toiletskyld eller vanding af græsplæner. På den måde kan vi være med til at spare på ressourcerne, hvilket er godt for både miljø og økonomi.

Renoveringen igangsættes i starten af 2020 og forventes gennemført april 2023. NCC vandt opgaven som totalleverandør, mens øvrige parter i projektet er Arkiplus, Prisme Arkitekter A/S og BM Byggeindustri A/S.


Relevant information

Hjemmeside
www.bosj.dk


Billeder


Pressekontakt

Bo Jørgensen
Direktør
  24204740
Flemming Jeberg
Kunde- og kommunikationschef
  51369363

Firma

Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde, Danmark

  +45 46 30 47 00

https://bosj.dk

Modtag nyheder fra Boligselskabet Sjælland på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire