Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/06-19   -   Pressemeddelelse

Dansk Drikkevandskontrol: ”Vi gambler med fødevaresikkerheden”Risikoen for forurening af drikkevandet i bygninger er langt større end forurening i jorden. Problemet er imidlertid overset. Derfor gambler vi lige nu med vores sundhed, siger Dansk Drikkevandskontrol

Rent drikkevand er ikke længere en selvfølge. I disse år er der massivt fokus på pesticidrester og forurening af grundvandet. De fleste overser imidlertid risikoen for, at virksomheder og bygningsejere selv bidrager til at forurene drikkevandet på grund af tilbageløb fra bygningernes vandinstallationer – et alvorligt problem, som kun vil vokse i fremtiden, påpeger Dansk Drikkevandskontrol.

Problemet opstår, hvis bygningens vandinstallationer ikke er tilstrækkeligt sikrede mod tilbagestrømning. Her kan vandet løbe tilbage i vandforsyningens ledningsnet og muligvis forurene vand, som bliver sendt ud til andre brugere i ledningsnettet. Internt i virksomhed er der også risiko for at vandet fra et tappested forurener et andet. Det gælder især ejendomme med store vandforsyninger som hoteller, restaurationer, storkøkkener, institutioner, hospitaler og lignende, hvor der er tilkoblet maskiner som fx kaffeanlæg, opvaskemaskine, vaskerianlæg el.lign.

VI GAMBLER MED FØDEVARESIKKERHEDEN
Dansk Drikkevandskontrol sætter nu massivt fokus på at sikre rent drikkevand. Oplysningskampagner, uddannelse og tilsyn med afsæt i risikovurdering kan nemlig spare samfundet for ubehagelige konsekvenser og enorme omkostninger i fremtiden.

”Risikoen for forurening af drikkevandet ved tilbagestrømning af vand fra bygningers vandinstallationer er langt større end forurening ude i jorden. Det kan være sundhedsskadeligt og dermed gambler vi med fødevaresikkerheden,” siger partner i Dansk Drikkevandskontrol, Finn Bøye Nielsen.

NYE KRAV TIL VIRKSOMHEDER OG BYGNINGSEJERE
I 2018 brugte regionerne ca. 500 millioner kr. på at sikre drikkevandet frem til vores bygninger. Hvad mange ikke ved, er, at virksomheder og bygningsejere selv har pligt til at sikre drikkevandet inde i bygninger.

Flere og flere vandforsyninger producerer drikkevand efter fødevarestandarden ISO 22000. Det betyder, at drikkevand er defineret som et fødevareprodukt. Det giver vandforsyningerne meget større hjemmel til at stille krav til virksomheds- og bygningsejere (fx boligforeninger, storkøkkener og cateringvirksomheder, fødevare- og industrivirksomheder) om dokumenteret eftersyn af drikkevandsinstallationerne i fremtiden.

BLÅ SMILEY TIL VANDINSTALLATIONER
Ambitionen bag Dansk Drikkevandskontrol er derfor, at vandinstallationer skal kunne kvalitetssikres på samme måde som virksomheder, der behandler fødevarer. Her er der krav om egenkontrol suppleret med stikprøvebesøg fra myndighederne hvor hygiejnen dokumenteres igennem en Smileyordning.

”Det handler om at tage et fælles ansvar. Den glade Smiley skal naturligvis også gælde for bygningers vandinstallationer,” siger Finn Bøye Nielsen.


Relevant information

Dansk Drikkevandskontrol
https://danskdrikkevandskontrol.dk/

Dansk Drikkevandskontrol på Facebook
https://www.facebook.com/DanskDrikkevandskontrol/

Dansk Drikkevandskontrol på LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/dansk-drikkevandskontrol/


Pressekontakt

Finn Bøye Nielsen
  29772116

Firma

Dansk Drikkevandskontrol
Blokken 26
3460 Birkerød, Danmark

  44 22 21 16

https://danskdrikkevandskontrol.dk/

Modtag nyheder fra Dansk Drikkevandskontrol på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire