Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/12-20   -   Pressemeddelelse

Farvel til sygefravær på plejehjemmetPå det private plejehjem Udsigten i Gribskov Kommune har man næsten sagt farvel til sygefravær. Nærværende ledelse, inddragelse af medarbejderne, rengøring og uddannelse er de væsentligste årsager til, at Attendo har brudt mønsteret fra plejesektoren med højt sygefravær

I plejesektoren er sygefravær generelt et stort problem. Det koster ressourcer, giver ofte dårlig borgeroplevelse og risikerer at resultere i svingende kvalitet. De nyeste tal fra KL viser, at det gennemsnitlige sygefravær i plejesektoren er på godt 16 dage om året. Det gennemsnit fordeler sig mellem de bedste kommuner på 11 dage og de mest uheldige på knap 23 dage.

Det er høje tal sammenlignet med andre grupper. En del af forklaringen kan med stor sandsynlighed findes i, at det er en sektor med tæt borgerkontakt og hårde arbejdsdage. Men ikke desto mindre er det klart, at der for aktørerne i sektoren vil være en åbenlys interesse i at arbejde for at få nedbragt sygefraværet. Det vil først og fremmest betyde bedre service for de ældre og pårørende, men også medføre store økonomiske gevinster, der kan bruges på øget velfærd, for på landsplan koster sygefravær samfundet mange milliarder årligt.

Fra udfordring til succes
Det private plejehjem Udsigten i Gribskov, der drives af plejevirksomheden Attendo, er ingen undtagelse. I 2019 lå man på et sygefravær omkring 10% svarende til godt 22 dage, som er i den høje ende af gennemsnittet for sektoren generelt.
- Særligt for os som privat virksomhed, hvor kvaliteten er dét, vi ønsker at konkurrere på, var det absolut ikke tilfredsstillende. Målet på Udsigten var derfor i første omgang blot at nå ned i den lave ende af sygefraværsskalaen, fortæller Søren Andersen, der er direktør i Attendo Danmark.

Og med en række målrettede indsatser er det i den grad lykkedes. Med en ny plejehjemsledelse og bemanding af alle ledige stillinger med faglært personale er sygefraværet på plejehjemmet banket helt i bund. Allerede i januar lykkedes det at nå ned på 2,5 %, hvilket svarer til 5,5 dage, som Attendo egentlig syntes var flot. Men fra februar til august har man præsteret et gennemsnit på under 1%, som dækker over små udsving mellem 2% og helt ned til 0,3% i de bedste måneder. Helt usædvanligt lave tal for plejesektoren, både når man ser på private og især offentlige plejehjems tal for sygefravær.

Fire målrettede greb
Hos tillidsrepræsentant Majbrit Nielsen er forklaringen på forandringerne meget kort, at der er kommet en ny leder, der inddrager medarbejderne mere og lytter til de ting, personalet kommer med.
- Når man ikke føler sig hørt, så ryger motivationen. Og man gider ikke at skændes med ledelsen. Det fører så til, at når man nærmest bare har ondt i lillefingeren, så melder man sig syg, siger Majbrit Nielsen, som fremhæver inddragelse og den gode stemning som væsentligste årsager til ændringerne.
- Vi er personale nok, så det drejer sig ikke om ressourcer. Det vigtigste er, at vi bliver hørt, når der er et problem. Det skaber god stemning. Og derfor er alle glade for at gøre en indsats.

Plejehjemsleder Louise Ivanhoe Nielsen peger på to andre faktorer, der har bidraget til resultaterne.
- På en arbejdsplads, hvor der er mange mennesker og hvor smitterisikoen er stor, er det vigtigt, at rengøringsniveauet er højt, siger hun og fortsætter:
- Endelig har vi intensiveret undervisningen i vores digitale system, sådan at alle kan betjene det ordentligt. Det letter arbejdet i hverdagen, så medarbejderne kan koncentrere sig om borgerne og om at give den rigtige omsorg, siger Louise Ivanhoe Nielsen.

Attendo anvender proaktivt erfaringsudveksling mellem sine plejehjem og de lokale hjemmeplejeenheder i hele landet. Det giver både inspiration og skaber resultater i medarbejder- og borgertilfredsheden, så erfaringerne fra Udsigten bliver nu spredt til andre enheder. På samme måde har erfaringerne fra robot-teknologi på Attendos plejehjem Vonsildshave i Kolding spredt sig til Udsigten og andre enheder i Attendo.

________________________

Fakta om Attendo
• Attendo leverer velfærdsydelser til personer med handicap samt omsorg til udsatte børn og deres familier samt ældrepleje. I Danmark har Attendo været en stabil partner for kommunerne siden 1996. I dag samarbejder Attendo blandt andet med Frederikssund, Greve, Gribskov, Kolding, København og Vejle om leverance af hjemmepleje, sygepleje og plejecentre.
• Attendo er Sveriges ældste pleje- og omsorgsvirksomhed, der blev grundlagt i midten af 80´erne. I dag har koncernen godt 24.000 medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Virksomheden er børsnoteret i Stockholm.
• Virksomheden er kendt som pioner inden for velfærdsydelser. Attendo var således den første i branchen til at udgive et kvalitetsregnskab, hvor alle virksomhedens kvalitetsdata er samlet. Alle medarbejdere er involveret i kvalitetsarbejdet, der drejer sig om at udføre, følge op og udvikle på kvaliteten i hele virksomheden.

Billeder


Pressekontakt

Søren Andersen
Adm. direktør
Lindskov Communication
  70261979

Firma

Attendo
Bredgade 30
1260 København K, Danmark

  +46 70 509 77 61

https://www.attendo.dk/

Modtag nyheder fra Attendo på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire