Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/10-19   -   Pressemeddelelse

Vedrørende undersøgelse af PRRS virus fra Hatting udbruddet

UDTALELSE FRA ZOETIS - producent og indehaver af markedsføringstilladelsen af Suvaxyn PRRS MLV

Zoetis er opmærksom på laboratorieundersøgelserne, foretaget af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) af nye rekombinanter af en PPRS - Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome - virusstamme, der påvirker Hattings ornestation i Horsens.

Der er rigelige beviser for, at rekombination forekommer rutinemæssigt mellem stammer - enten felt- eller vaccinestammer - inden for PRRSV-1 og PRRSV-2. Dette taget i betragtning er DTUs fund ikke overraskende og stemmer overens med tidligere publicerede data for andre PRRS-vacciner. Det har høj prioritet for Zoetis at forstå rekombinationen af denne komplekse sygdoms stamme. Vi samarbejder med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Veterinærinstituttet for at identificere den nye PRRS-virusstammes oprindelse.

Hos Zoetis prioriterer vi forskning, udvikling, registrering, fremstilling og levering af højkvalitetsprodukter til dyrlæger og producenter ud fra et stærkt engagement i deres forretning.

Suvaxyn PRRS MLV er godkendt af de regulerende myndigheder i Europa, og markedsførings-tilladelsen opfylder alle sikkerhedskrav. Suvaxyn PRRS MLV er en vaccine til aktiv immunisering af klinisk raske grise fra de er 1 dag gamle - i et PRRS-virus kontamineret miljø for at reducere virus i blodet og virus-udskillelse i næsesekret som følge af infektion med europæiske stammer af PRRS-virus (Type 1).

Vi giver følgende anbefalinger til brugere af Suvaxyn PRRS MLV:
• Følg omhyggeligt vejledningen på produktets indlægsseddel - og anbefalingerne fra din dyrlæge.
• Vaccinér ikke i PRRS-negative besætninger - eller grise, der ikke er raske.
• Bemærk, at Suvaxyn PRRS MLV er godkendt til søer, gylte og pattegrise.
• Brug ikke forskellige MLV-vacciner i samme besætning på samme tid.
• Det endelige mål bør være sanering af PRRS-virus i besætningen.

Globalt er der solgt over 15 millioner doser af Suvaxyn PRRS MLV siden den første introduktion i Europa i november 2017.


Billeder


Pressekontakt

Signe Landsgrav
Commercial Manager Swine Denmark
  5360 5087

Firma

Zoetis Finland Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki, Finland

  +45 53 60 50 87


Modtag nyheder fra Zoetis på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire