Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/03-20   -   Pressemeddelelse

Hjælpepakker der batter

Folketinget gør alt, hvad de kan for at hjælpe landet godt gennem Coronakrisen. Men initiativerne, der er på bordet lige nu, er ikke tilstrækkelige. Der skal mere til, og det skal gå stærkt.

De fire initiativer og hjælpepakker, der indtil videre er blevet konkrete og skal hastebehandles i Folketinget på tirsdag, må ikke stå alene. Interesseforeningen Danske Soloselvstændige mener, at der skal langt flere og konkrete hjælpepakker på bordet. De små selvstændige må ikke behandles som en samlet flok. De kommer i mange versioner, er etableret under alle typer af faggrupper og brancher. Og de har vidt forskellige behov.

Initiativ 1 Moms, AM-bidrag, A-skat, kompensation og corona-enhed
Foreningen Danske Soloselvstændige mener, at udskydelse af moms, am-bidrag og a-skat er et skridt i den rigtige retning. Dog forudsætter det, at der overhovedet er en omsætning, der kan danne grundlag for moms, løn og a-skat, og at man er i en branche, hvor man er momsregistreret, eller at man har et selskab, der skal betale a-skat. Eksempelvis er bl.a. selvstændige fysioterapeuter og psykologer ikke momspligtige, og enkeltmandsvirksomheder betaler b-skat, ikke a-skat.

Et tiltag kunne være at refundere den moms, der er blevet betalt i starten af marts. Det vil hjælpe selskaber, men ikke de, der ikke er momspligtige. For enkeltmandsvirksomheder er der tale om b-skat, der skal refunderes og sættes i bero. Den er der lige nu ingen tanke om udskydelse af, og man skal som b-skattepligtig l passe meget på med at ændre sin forskudsopgørelse, hvis dagpenge bliver en mulighed, da disse vil blive baseret på en opgørelse af indtægter. Der kunne også tænkes i yderligere tiltag, hvor alle afgifter og faste betalinger skal stoppes for en periode, formentlig resten af 2020. Hvis banklån, realkreditlån og øvrige faste udgifter sættes ned til et minimum, vil det hjælpe alle, ikke blot de selvstændige, og det vil også mindske kapitalbehovet for de, der er sendt hjem uden løn.

Initiativ 2. Garantiordninger
Foreningen Danske Soloselvstændige opfordrer Folketinget til også at overveje en løsning, hvor man får åbnet for midlerne fra Innovationsfonden, Finansiel Stabilitet og Vækstfonden og etablere statsgaranterede rentefrie lån, baseret på gennemsnitstal af omsætningen i de sidste 3 måneder og gennemsnittet af de sidste 3 måneders udgifter. Det beløb skal kunne lånes pr. måned i hele perioden, hvor vi er ramt af Corona, og formentlig resten af 2020, indtil vi er nogenlunde tilbage til normale omstændigheder igen. Det skal ikke være en obligatorisk ordning. Den skal naturligvis være frivillig, da ikke alle soloselvstændige ønsker at tage lån eller øge en gæld. Regningen venter jo efter Corona, og kan tage lang tid at få afviklet.

Tanken om, at det er bankerne, der skal vurdere, hvorvidt virksomheder er sunde er et meget usikkert fundament, og for mange virksomheder vil det da også betyde lukning, idet mange soloselvstændige allerede i dag eksisterer for et minimum, hvor seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet opgør, at ca. 1/3 lever under beløbet man får som kontanthjælpsmodtager, men de har indrettet sig og for de fleste løber lige akkurat rundt. Men de færreste kan sikkert spare noget som helst op på kontanthjælp, og lever man under den grænse, vil det sikkert ikke være nemmere.

Det er altså ikke givet, at man har et godt forhold til sin bank. Om virksomheden og måden at leve på som selvstændig er sundt, er en vurderingssag for den enkelte, ikke for en bank i denne situation. Foreningen Danske Soloselvstændige vil kraftigt anbefale, at man ikke bruger Coronakrisen til at “sortere” selvstændige i et A og et B-hold. De fleste klarede sig inden Corona, uanset deres indtægtsgrundlag. De har selv valgt deres liv som selvstændige, men ingen var forberedte på, at alt stoppede så brat, som det har vist sig at gøre.

Initiativ 3. Sygedagpengerefusion og fleksibel arbejdsfordeling
Sygedagpenge fra første dag, såfremt man bliver ramt af Corona, er rigtig godt. Men man kunne også forestille sig, at man i en periode kunne give de små selvstændige ret til dagpenge, uden at de skal lukke deres virksomheder, og sælge alt af værdi, inden de kan komme i betragtning til dagpenge. En løsning med midlertidige dagpenge eller supplerende dagpenge kunne være en hurtigt og effektiv hjælpepakke.
Fleksibel arbejdsfordeling er en ordning, der for langt de fleste under Foreningen Danske Soloselvstændige slet ikke er et issue. Hvis der overhovedet er noget arbejde, der skal fordeles, så er der er ingen at fordele arbejdet til, for der er kun en eller ganske få medarbejdere.

Initiativ 4. Frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer
Frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer vil helt sikkert hjælpe flere store virksomheder, men vil også for mange mindre virksomheder slet ikke være noget, de kan komme i betragtning til, eftersom det er bankerne, der selvstændigt skal vurdere, om de vil give virksomhederne kredit. For mange soloselvstændige er det slet ikke muligt at få en kredit, og flere medier har gennem det seneste år da også sat fokus på, at bankernes kreditpolitik gør, at soloselvstændige oplever at det stadig er meget svært at få lån fra banken, da man ofte ikke har nogen sikkerhedsstillelse i virksomheden og de kan ikke i samme grad som større virksomheder demonstrere lønsomhed. Der er ikke nok aktiver. Derfor må man ofte stille sit hus, bil e.a. som garanti for eventuelle lån. Og har man hverken hus eller bil, så er der jo slet ikke nogen mulighed for sikkerhedsstillelse. Der skal i stedet åbnes for de statsgaranterede lån uden om bankernes vurdering. Tilbyd det som en generel mulighed, så den enkelte kan vurdere, hvad der er rigtigt for dem.

Foreningen Danske Soloselvstændige opfordrer Regeringen, Folketinget og organisationerne til at invitere os ind i samarbejdet. Vi kender udfordringerne, og vil kunne bidrage til at kigge på de mange facetter som soloselvstændige arbejder under. Det eneste, der vil virke er, at vi ikke behandler alle ens, for så vil der fortsat være nogen, der ikke får det løft, der kan hjælpe dem.

Venlig hilsen
Initiativgruppen bag Foreningen af Danske Soloselvstændige

For yderligere oplysninger, kontakt:
Talsmand, Peter Schødt Dalsgaard, peter@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 51312 7514

Lone Jakobsgaard, lone@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2325 9543
Birgitte Feldborg, birgitte@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2033 3227
Thomas Pape, thomas@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2894 5925


FAKTA om Soloselvstændige I Danmark

• 117.000 soloselvstændige virksomheder (tal fra 2017)
• 32,3% af den samlede arbejdsstyrke arbejder i det, man kalder det atypiske arbejdsmarked; soloselvstændige, freelancere, vikarer m.v. (tal
fra Arbejderen 2018)
• Hver 3. iværksætter og selvstændig tjener mindre end kontanthjælp (tal fra beskæftigelsesministeriet, februar 2020)
• Banker er fortsat meget tilbageholdende med at låne penge til små selvstændige virksomheder (Finanswatch, april 2019)Relevant information

Facebook gruppe:
https://www.facebook.com/groups/2532712576980982


Pressekontakt

Lone Jakobsgaard
  23259543
  23259543

Firma

Foreningen Danske Soloselvstændige
Skovvej 3
8751 Gedved, Danmark

  23259543
  23259543

https://danskesoloselvstaendige.dk/

Modtag nyheder fra Foreningen Danske Soloselvstændige på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire