Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/03-20   -   Pressemeddelelse

Soloselvstændige må ikke adskille privat- og firmaøkonomi

Når man som soloselvstændig skal vurderes, om man kan få et 75% statsgaranteret lån via banken, er privatøkonomien også en væsentlig faktor.

Konsekvensen af, at privatøkonomien bliver blandet ind i vurderingen af, om virksomheden kan få lån, optager mange soloselvstændige i tiden, hvor vi venter på de bebudede hjælpepakker. Mange spørger sig selv: Vil banken mon hjælpe til? 

Foreningen Danske Soloselvstændige får desværre i stadig stigende grad meldinger om, at medlemmerne har meget svært ved at kunne få lån i banken, så de kan klare sig igennem under Coronakrisen.  Det til trods for, at politikernes opfordringer til at bankerne skal vise samfundssind og trods det, at de selvsamme banker tidligere har nydt – mildt sagt – godt af danskernes skattekroner, når de selv skulle reddes. Senest har Erhvervsministeren udtalt, at han forventer, at den centrale aftale også ses ude i filialerne.

Der er få tilfælde med gode historier om banker. Men det er desværre ikke hovedparten af de historier, Danske Soloselvstændige hører fra medlemmerne.

”Vi er bekymrede for, om de virksomheder, der er omfattet af hjælpepakkerne, alligevel ryger ud over kanten, fordi bankerne altid overfor soloselvstændige vil inddrage privatøkonomien,” siger talsmand Peter Schødt Dalgaard og forklarer, at man som soloselvstændig sagtens kan have en virksomhedsøkonomi og en udfordret privatøkonomi samtidig.

”For via jobbet i virksomheden kan man tjene en fornuftig løn, der får det hele til bare at hænge sammen, men ikke mere end det”, siger han.

Danske soloselvstændige er afhængige af, at bankerne i denne situation holder op med at blande virksomhedens økonomi sammen med den private økonomi. For så ryger for mange ved siden af hjælpemulighederne og knækker, fordi muligheden for at kunne optage lån i forbindelse med Coronakrisen er minimal. Det bliver en kamp for overlevelse at blive godkendt. Hjælpepakkerne med lønkompensation er nemlig ikke tilstrækkelige. Så der skal åbnes for lån til virksomheden uden at blande privatøkonomien ind i vurderingen. 

Her er en række eksempler på faktorer, der gør det svært for virksomheder at opnå lån: 

• Hvis banken vurderer, at gældsfaktoren i den private økonomi er for stor, selvom virksomheden hver måned inden Corona genererede end fornuftig løn.
• Hvis man som virksomhedsejer har været uheldig med én tidligere fase i virksomheden, eller en virksomhed, der ikke gik. Dermed har man allerede lån i banken fra før Coronakrisen, og disse bliver nu taget med i vurderingen af et nyt lån, der er uafhængigt af det tidligere og som er nødvendigt på grund af den nuværende krise.
• Hvis man har en virksomhed, der ikke har aktiver eller et hus, som kan stilles som sikkerhed. Banken vil derfor kræve at der bliver stillet sikkerhed i private aktiver.  

”Lad os få gjort op med, at vi som soloselvstændige skal stille vores private huse, biler og andre værdier – hvis vi er så heldige at have dem – i sikkerhed,” siger Peter Schødt Dalsgaard og forklarer, at langt de fleste medlemmer havde sunde, helt almindelige job i egen virksomhed inden Corona.

”Og selvfølgelig er vi også ramt, - det er alle nu. Men vi skal ikke have alle vores personlige værdier bragt i spil også”, siger talsmanden.

Når vi når til oprydningsfasen efter Corona, skal vi have lavet nogle sunde rammer for, hvordan man i Danmark kan drive selvstændig virksomhed, uden at vores privatøkonomi skal smides i samme vægtskål. Foreningen Danske Soloselvstændige bidrager gerne til denne dialog. 

Venlig hilsen

Foreningen Danske Soloselvstændige

For yderligere oplysninger, kontakt: 
Peter Schødt Dalsgaard, peter@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 51312 7514 
Lone Jakobsgaard, lone@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2325 9543 
Birgitte Feldborg, birgitte@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2033 3227 
Thomas Pape, thomas@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2894 5925 


Pressekontakt

Lone Jakobsgaard
  23259543
  23259543

Firma

Foreningen Danske Soloselvstændige
Skovvej 3
8751 Gedved, Danmark

  23259543
  23259543

https://danskesoloselvstaendige.dk/

Modtag nyheder fra Foreningen Danske Soloselvstændige på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire