Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/04-20   -   Pressemeddelelse

Hjælperpakker til soloselvstændige er klar! Politikerne lyttede til Foreningen Danske Soloselvstændige, men de bør lytte endnu mere…

Tusindvis af micro- og små virksomheder, i daglig tale kaldet soloselvstændige, har nu retningslinjer for, hvad de kan søge af hjælp, støtte og kompensation til. Dermed kan de hurtigst muligt ansøge indenfor de rammer, der passer til hver deres virksomhed og branche. Men samtidig breder der sig en undren over den relative store økonomiske forskelsbehandling mellem soloselvstændige og lønmodtagere.

”Allerførst skal der naturligvis lyde en stor tak til politikerne, der med interesse, forståelse og helt nyt niveau af bevidsthed tog det store ansvar at sikre den enorme underskov af mindre virksomheder, der dagligt er en væsentlig del af det økonomiske økosystem i Danmark” - lyder det fra formanden for den nye forening Danske Soloselvstændige, Birgitte Feldborg.

Men hvorfor skal der gøres forskel?
Hos foreningen Danske Soloselvstændige undrer man sig dog over den forholdsvise store forskel der gøres på lønmodtagere og soloselvstændige.

Allerede inden regeringen lukkede op for støtteordninger til de små selvstændige, valgte man at genforhandle aftalen om Midlertidig lønkompensation, så en arbejdsgiver, der sender en lønmodtager hjem, nu kan få en kompensation på 30.000 kroner pr. medarbejder mod oprindeligt 23.000 kroner, som åbenbart var for lav en kompensation.

Er man derimod soloselvstændig uden indtægt udløser den nye kompensationsordning kun 23.000 kroner pr. måned. Denne forskel på 7.000 mellem en lønmodtager og en soloselvstændig søger foreningen Danske Soloselvstændige en uddybning på.

Derfor bakker Danske Soloselvstændige også op om det politisk flertal, der allerede nu mener, at selvstændige skal have hævet kompensationen for indtægtsnedgang under coronakrisen, så taksten følger taksten for lønkompensation.

Der er stadig gråzoner
Støtteordningen rummer fortsat gråzoner. Danske Soloselvstændige peger bl.a. på problematikken omkring de såkaldte kombinatører – folk der har selvstændig virksomhed kombineret med en deltidsansættelse. Desuden er der fortsat mange, der af den ene eller anden grund falder for omsætningskravet. Foreningen arbejder i øjeblikket på at belyse disse gråzoner, så regeringen får de bedste forudsætninger for at justere støtteordningen.
Stor bevågenhed på Danske Soloselvstændige.
Den bevågenhed som Corona-krisen har givet Danske Soloselvstændige, har tydeliggjort tre helt sårbare områder for selvstændig i Danmark.

For det første har selvstændige ikke tidligere haft tradition for at stå sammen, hverken internt eller eksternt. Derfor har de ikke haft et talerør, der gavner og styrker alle soloselvstændige.

For det andet er det blevet klart, at almindelige private- og offentlige ansatte ikke havde kendskab til de vilkår selvstændige arbejder under. For eksempel, at retten til dagpenge kræver 100 % lukning af virksomheden og afmelding af CVR nr., blot for at få dagpenge i måske 3-5 måneder.

Og for det tredje bliver Coronakrisen en kærkommen mulighed for Danmark, for at inddrage 117.000 små virksomheder i fremtidige rammeaftaler. Soloselvstændige bør udgøre det fjerde arbejdsmarked og sidde med til bords når nye aftaler indgås.

Soloselvstændige arbejder normalt alene eller i små grupper, men fælles kan de mobilisere et talerør, en stemme og en kraft som kan være med til at få endnu mere fart i hjulene, når vi alle igen kan komme udenfor og kan sælge vores ydelser.

Man indretter sig med den økonomi, der er mulig, trods det, at det for manges vedkommende ville være “lettere” at være på offentlig forsørgelse. Men livet som selvstændig repræsenterer valget om selv at danne sin arbejdsplads, arbejdsdag og dagligdag.

Foreningen Danske Soloselvstændige fortsætter ufortrødent med at oplyse og støtte politikere og beslutningstagere, om hvilke behov selvstændige har – også i fremtiden - efter Corona.


For yderligere oplysninger, kontakt:
Peter Schødt Dalsgaard, peter@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 51312 7514
Lone Jakobsgaard, lone@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2325 9543
Birgitte Feldborg, birgitte@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2033 3227
Thomas Pape, thomas@danskesoloselvstaendige.dk, tlf. 2894 5925

Pressekontakt

Lone Jakobsgaard
  23259543
  23259543

Firma

Foreningen Danske Soloselvstændige
Skovvej 3
8751 Gedved, Danmark

  23259543
  23259543

https://danskesoloselvstaendige.dk/

Modtag nyheder fra Foreningen Danske Soloselvstændige på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire