Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/03-22   -   Pressemeddelelse

Adopterede efterladt med flere spørgsmål end svar

Adoption & Samfund kritiserer Ankestyrelsens undersøgelse af Colombia, Bangladesh, Indonesien og Sri Lanka.

Endnu engang leverer Ankestyrelsen et stykke arbejde, der efterlader adopterede i en gråzone med flere ubesvarede spørgsmål end svar.

Den 14. marts 2022 udkom Ankestyrelsens konklusioner på en undersøgelse af 4 tidligere samarbejdslande: Bangladesh, Colombia, Sri Lanka og Indonesien.
For 3 af landene gælder det, at undersøgelsen nu er afsluttet, mens Ankestyrelsen fortsætter sin undersøgelse af Colombia.

Ankestyrelsen skriver i sin indledning: ”Undersøgelsen har ikke ledt til konkrete oplysninger om, at adoptionerne til Danmark fra de 4 lande i de pågældende år skete på et ulovligt grundlag. Ankestyrelsen kan dog heller ikke afvise, at adoptionsformidlingen kan have været forbundet med ulovlig adfærd.”

Man kan læse om foruroligende forhold i undersøgelsen. Der hersker ingen tvivl om, at adoptionssystemet dengang var af en helt anden karakter, end det er i dag. Det må aldrig nogensinde handle om andet end barnets bedste, og undersøgelsen viser tydeligt, at andre forhold har haft for stor betydning i arbejdet. Det tager Adoption & Samfund naturligvis afstand fra!

Adoption & Samfund finder det kritisabelt, at Ankestyrelsen ikke kommunikerer mere skarpt ud til de voksne adopterede, som er berørt af undersøgelsen. Hvilke forhold gør, at Ankestyrelsen ikke kan afvise ulovlig adfærd? Og omvendt hvad gør, at Ankestyrelsen ikke kan påvise det, hvis der er grund til det?

Adoption & Samfund opfordrer endnu en gang Ankestyrelsen til at tage deres konventionelle ansvar seriøst, og sikre en langsigtet, helhedsorienteret løsning, som sikrer, at alle adopterede, der måtte ønske det, kan få hjælp.

Hvad skal der ske nu?
Hverken Socialminister Astrid Krag eller Ankestyrelsen har sagt et ord om, hvad der nu skal ske. Igangsættes der et hjælpeapparat til de adopterede, som man gjorde til de chilensk adopterede?
Vi opfordrer ministeren og myndighederne til at tænke større end at bevillige millioner til ambassader rundt omkring i verden. Der er behov for mere end bare juridisk hjælp. Det kalder på et tværfagligt PAS-system, og selvom vi allerede har et PAS-tilbud i Danmark, så er det ikke nok til at håndtere det efterarbejde, vi nu står med i Danmark. Der skal mere til!

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Ina D. Dygaard
2. næstformand
Adoption & Samfund
E-mail: idd@adoption.dk
Tlf. 2077 0670


Relevant information

Adopterede efterladt med flere spørgsmål end svar
https://adoption.dk/adopterede-efterladt-med-flere-spoergsmaal-end-svar/Pressekontakt


Firma

Adoption & Samfund
Sekretariatet, Severinsmindevej 6
4420 Regstrup, Danmark

  65920018
  40609201

Adoption.dk

Modtag nyheder fra Adoption & Samfund på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire