Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/01-24   -   Pressemeddelelse

DIA – Danish International Adoption ophører med at virke som formidler af internationale adoptioner

Tilliden holdt ikke længere

Adoption og Samfund er som resten af Danmark, i går blevet bekendt med, at DIA’s bestyrelse i går har besluttet at afvikle deres virke som formidler af internationale adoptioner.

Det betyder, at der pt. ikke er nogen til at formidle eventuelle internationale adoptioner, hverken igangværende eller kommende. Adoption & Samfund er blevet oplyst om, at der arbejdes på en plan omkring dette, ligesom ministeren på området, Pernille Rosenkrantz-Theil, også har udtalt i pressen.

Et anstrengt forhold mellem de danske myndigheder og DIA, den eneste formidlende organisation af international adoption i Danmark, har nu medført, at der midlertidigt er lukket for international adoption til Danmark. Tilliden til, at international adoption gennem DIA kan foregå juridisk, etisk og moralsk korrekt er væk, og Social-, Bolig- og Ældreministeriet har derfor midlertidigt suspenderet alle landeaftaler. DIA har derfor nu taget konsekvensen og lukker ned for deres virke som formidler af internationale adoption.

Tilliden mellem de danske myndigheder og DIA er væk og derfor mener vi i Adoption & Samfund, at det er den helt rigtige beslutning. For alles skyld, ikke mindst de adopterede, adoptivfamilier, biologiske- og plejefamilier m.fl.

Kritikken af DIA har længe været meget alvorlig. Det anstrengte forhold mellem DIA og de danske myndigheder har været en betydelig hindring for en frugtbar udvikling af adoptionsområdet i Danmark. Og når samarbejdet mellem DIA og de danske myndigheder ikke fungerer, så skal man se efter andre muligheder, så international adoption kan fortsætte i en ny model. De adopterede og deres familier skal altid kunne stole på, at alt er foregået korrekt omkring en adoption. Det skylder vi som samfund alle vores adopterede og deres familier.

Lukningen af DIA efterlader desværre en række børn, der kunne få en god familie, i en vanskelig situation. Vi vil derfor straks gå i dialog med de danske myndigheder om en ny model, der sikrer børnenes fremtid.

Vores fokus er og har altid været, på børnene. Hvorfor kan et rigt, lykkeligt og meget lidt korrupt land som Danmark ikke indgå i internationale adoptioner? Hvis vi ikke kan tilbyde disse forladte børn uden andre muligheder en familie, hvem kan så? Vi har et stort ansvar!


Michael Paaske
Forperson
Adoption & Samfund

Relevant information

DIA – Danish International Adoption ophører med at virke som formidler af internationale adoptioner
https://adoption.dk/dia-danish-international-adoption-ophorer-med-at-virke-som-formidler-af-internationale-adoptioner/


Billeder


Pressekontakt

Michael Paaske
Forperson
  2389 7151
  2389 7151
Sanne Vindahl Nyvang
Næstforperson
  5388 2840
  5388 2840

Firma

Adoption & Samfund
Sekretariatet, Severinsmindevej 6
4420 Regstrup, Danmark

  65920018
  40609201

Adoption.dk

Modtag nyheder fra Adoption & Samfund på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire