Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/09-20   -   Pressemeddelelse

Ny Nordisk konference sætter fokus på øget samarbejde og digitalisering i bygge- og anlægsbranchen

23. september løber den første udgave af buildingSMART Nordic Conference af stablen. Omdrejnings-punktet er den danske bygge- og anlægsbranche og nærmere hvordan den bliver mere effektiv ved hjælp af udvikling og implementering af digitale værktøjer, åbne formater og fælles standarder.

Der er store gevinster at hente ved at effektivisere den danske bygge- og anlægsbranche via øget samarbejde, udvikling af ny teknologi og fri udveksling af data. Hvordan vi opnår det, er emnet for den første udgave af buildingSMART Nordic Conference, der løber af stablen onsdag d. 23. september i BLOX, der ligger i Dansk Arkitektur Center ved Københavns inderhavn.

Nationale og internationale oplægsholdere, projektpræsentationer og paneldebat

Programmet for buildingSMART Nordic Conference består af en blanding af oplæg fra førende danske og internationale BIM-eksperter, der deler deres forretnings- og projektperspektiver samt erfaringer med digitalisering og implementering af buildingSMARTs værktøjer. Derudover er der projektpræsentationer, paneldebat og konferencen afsluttes med en reception, hvor deltagerne kan netværke og drøfte aspekterne ved byggeriets digitalisering.

Oplægsholderne omfatter Vejdirektoratet, der fortæller om deres 5-årige digitaliseringsprojekt i samarbejde med Banedanmark, som netop tager udgangspunkt i openBIM og internationale standarder. Derudover kommer Michael Friis Ørsted, digitaliseringschef Københavns Ejendomme og indkøb, Martin Romby Hauge, digital lead LINK Arkitektur, og Steen Sunesen, chefarkitekt Statsbygg Norge, der alle løfter sløret for deres respektive digitaliseringsstrategier og hvordan de arbejder med åbne standarder. På videolink live fra USA kommer professor på Stanford University, Martin Fischer, der er ophavsmanden bag Integrated Project Delivery (IPD) og Virtual Design and Construction (VDC), mens Richard Petrie, CEO i buildingSMART International, giver sit bud på bygge- og anlægsbranchens fremtid. Projekt¬præsen-tationerne omfatter Panda-huset i Københavns Zoologiske Have, hvor BIM-kompetencechef fra MOE, Thomas Silkjær, fortæller om projektets tilblivelse. Derudover kan deltagerne høre om det prisvindende hollandske projekt, Pontsteiger, for deres innovative anvendelse af buildingSMART-værktøjerne i design og udførelsen af projektet.

Øget samarbejde løfter kvalitet og bundlinje

buildingSMART Nordic Conference arrangeres af buildingSMART Danmark, der, som en del af Molio, har modtaget støtte fra både Realdania og Grundejernes Investeringsfond til at udbrede kendskabet til fælles standarder og åbne formater.

- På trods af mange års udviklingsarbejde og øget digitalisering er det ikke nogen hemmelighed, at der stadig er et stort uindfriet potentiale for at effektivisere den danske byggebranche. Corona-nedlukningen har vist os, at branchen er omstillingsparat og i høj grad tager godt imod digitale værktøjer der skaber værdi for brugerne, siger Molios digitaliseringschef, Ole Berard og fortsætter:

- Det er en afgørende driver for en mere effektiv byggebranche. Men der er mildt sagt stadig plads til forbedring, og hos buildingSMART Danmark er vi overbeviste om, at øget digitalt samarbejde og fri adgang til data vil sætte turbo på byggeriets effektivisering. Med buildingSMART Nordic Conference ønsker vi at inspirere branchens forretningsmæssige beslutningstagere til, hvordan de kan løfte både kvalitet og bundlinje ved at arbejde med åbne standarder og fælles filformater. Vi håber, at dette blot er starten på et årligt tilbagekommende arrangement, hvor vi samler hele byggebranchen omkring OpenBIM.

Program og tilmelding

Prisen for hele konferencen er 2.900 kroner eks. moms. Uddybende information, udvidet programbeskrivelse og tilmelding på Molios hjemmeside via dette link: https://molio.dk/nyheder-og-viden/netvaerk/buildingsmart-danmark/events/buildingsmart-nordic-conference/

Yderligere information

Ole Berard, Digitaliseringschef Molio, obe@molio.dk 23 27 16 88
Kasper Køster Svendsen, Manager buildingSMART Danmark, kks@molio.dk 30 50 19 64


Relevant information

Læs mere om buildingSMART Nordic Conference 2020
https://molio.dk/nyheder-og-viden/netvaerk/buildingsmart-danmark/events/buildingsmart-nordic-conference/

bSNC_2020_program

Billeder


Pressekontakt

Morten Steen
  51700247

Firma

buildingSMART Danmark v/ Molio
Lyskær 1
Herlev, Danmark

  51700247


Modtag nyheder fra buildingSMART Danmark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire