Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/12-20   -   Pressemeddelelse

Forældet vejbelysning sætter tungt CO2-aftryk

Langt de fleste lamper på gader og veje er hængt op engang i 1970’erne og i 1980’erne. Det er rigtig mange lamper med et kæmpepotentiale for energieffektivisering og besparelser. Kommuner og vejsektoren er i fuld gang med at realisere potentialet, og VEJ-EU følger nu op med kurser med teknologi-tips og best practise til de kommunale vejentreprenører

Danmark har tradition for mindst mulig belysning i det offentlige rum. Vi holder igen med spotlights på offentlige bygninger, og vi er også tilbageholdende med gade- og vejbelysning.

- I de nordiske lande har vi opbygget en tradition om ikke at belyse mere end højst nødvendigt. Men belysning af veje og gader handler faktisk om sikkerhed. I komplekse byområder er det nødvendigt med belysning for at øge sikkerhed og tryghed i trafikken, fortæller Kenneth Munck, som er lysingeniør hos firmaet Light Bureau, der har fulgt både Vejdirektoratets og kommunernes arbejde med gadebelysning tæt.

- Der er gjort en stor indsats i rigtig mange kommuner for at realisere det store besparelsespotentiale, der opnås ved at skifte gamle armaturer og lyskilder ud med moderne LED-teknik. Der er både energiforbrug, CO2-reduktion og skattekroner i at skifte gammelt ud med nyt, pointerer Kenneth Munck, som midt i vintermørket tilbyder at dele sin viden med vejsektoren på kurser hos VEJ-EU.

Staldtips og best practise
Der foregår konstant teknologiforbedringer, og halvdelen af de gamle gadebelysninger er fortsat ikke udskiftet. Derfor har kursusvirksomheden VEJ-EU valgt at samle op på de erfaringer, der er gjort og klæde de relevante faggrupper godt på, så de sidste gamle og energitunge lamper på betryggende vis kan blive skiftet ud.

- Vi har allieret os med dygtige branchefolk, som både kan give staldtips om teknologi og om best practise, når den resterende gamle gadebelysning skal pilles ned. Ikke mindst for at reducere CO2 aftrykket fra den kommunale drift. Og det tæt på halvdelen af al gadebelysning, der endnu ikke er udskiftet, siger sekretariatschef Eva Kartholm fra VEJ-EU om de kursustilbud, som nu bliver udbudt i forhold til gade- og vejbelysning.

- Der er et behov for at dele viden om udbudskrav, lovkrav og jura, og at give indsigt i lystekniske forhold, armaturer og design. Og mange vil sikkert gerne have demonstreret de nyeste vejarmaturer. De kan og skal jo holde i mange år, og derfor er det godt at være på forkant med teknologien.

Landets største kommune, København, har allerede gennemført udskiftning af langt de fleste af kommunens gadelamper. Det drejer sig om 44.000 armaturer, hvor der som minimum opnås en direkte besparelse på 60-70 % ved at skifte til LED-løsninger.

- Og hvor hver lampe tidligere holdt 3-4 år før en pære skulle skiftes, så vil de nye lamper kunne holde i 25 år. Det giver åbenlyst en driftsmæssig gevinst oven i den energimæssige besparelse, siger Kenneth Munck, som skal undervise på VEJ-EU's kurser. Han vurderer, at alt efter størrelse af kommunerne, så løber de direkte besparelser på belysning nemt op i 100 millioner kroner.

Kontakt
Seniorrådgiver og ingeniør, Kenneth Munck, Light Bureau, telefon 5060 1360
Sekretariatschef Eva Kartholm, VEJ-EU, telefon 3164 0052

Fotos
Fotos fra Light Bureau: Aalborg Havnfront og Frederiksberg

Relevant information

VEJ-EU kursus i gadebelysning
https://www.vej-eu.dk/da/anlaeg-og-drift/offentlig-vej-og-gadebelysning-del-1-udbud-og-planlaegning-211115/

Håndbog i Vejbelysning
http://vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hq=date%3a%3e%7b%24DATE%24-3M%7d&docId=vd20200109-full


Billeder


Pressekontakt

Hjelm PR
Presserådgiver Mogens Hjelm
  4029 9232

Firma

VEJ-EU Vejsektorens Efteruddannelse
Guldalderen 12
2640 Hedehusene, Danmark

  7217 0217

vej-eu.dk

Modtag nyheder fra VEJ-EU på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire