Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/06-21   -   Pressemeddelelse

Alle i vejsektoren efterlyser kompetencer

VEJ-EU har undersøgt de tre største aktørers vurdering af barrierer og muligheder på arbejdsmarkedet. Her står det klart, at alle efterlyser kvalificeret arbejdskraft. De har samtidig opmærksomheden rettet mod rekruttering og kompetenceløft.

VEJ-EU er vejsektorens førende udbyder af efteruddannelser. Herfra udgår en bred vifte af uddannelses-tilbud. Der er noget for strategerne, som planlægger hele bydele, broer og motorveje. Der er også kurser til teknikere, der får processen og økonomien til at spille sammen, og til de udførende på projekterne, som løbende har brug for efteruddannelse i sikkerhed og at lære nyt om miljø- og klimahåndtering.

Krystalkuglen
- Som udbyder af uddannelser kan man nogle gange savne en nypudset krystalkugle, der viser hvilke kompetencer, der bliver efterspurgt i fremtiden. Vi har derfor lavet vores egen lille krystalkugle. I en miniundersøgelse har vi bedt Vejdirektoratet, Kommunal Teknisk Chefforening og Dansk Infrastruktur om at give os indsigt i behovet for fremtidens kompetencer, fortæller sekretariatschef Eva Kartholm, VEJ-EU.

Samme øvelse er foregået i andre nordiske lande og Eva Kartholm forventer, at VEJ-EU senere på året kan offentliggøre en samlet nordisk undersøgelse. - Det bliver spændende at se, om vores naboer har løsninger, som vi kan blive inspireret af.

Mangel på arbejdskraft
Undersøgelse med de tre dominerende aktører på vejområdet viser først og fremmest, at alle efterlyser kvalificeret arbejdskraft. Der er mange store projekter i gang eller på vej, og i kommunerne er der travlhed med at tilpasse til nye krav og sikre almindelig vedligeholdelse.

- Vejdirektoratet og kommunerne efterspørger især ingeniører, mens Dansk Infrastruktur med de store vejentreprenører har brug for faglærte medarbejdere ude på projekterne. Det er ikke overraskende, men problemet opstår i den ubalance, der dækker over konkurrence om arbejdskraften, som grundlæggende handler om, at der uddannes for få, understreger Eva Kartholm og peger på, at selv om mange unge søger ingeniøruddannelser inden for konstruktion, miljø og klima, så er det ikke nødvendigvis deres kompetencer, der efterspørges ude på de specifikke vejprojekter.

På det faglærte område melder en fjerdedel af alle virksomheder om produktionsbegrænsninger som følge af mangel på arbejdskraft. Men der mangler også specifikke kompetencer hos de medarbejdere, som allerede er i branchen. Her peges fx på, at mangelfulde IT-kompetencer hos de faglærtekan blive et voksende problem i takt med, at branchen digitaliseres. Generelt er der bare ikke unge nok til at tage over, når de ældre generationer forlader ”produktionslinjen”.

Den paradokse knude
Vejdirektoratet oplever, at det ofte er nemmere at rekruttere mere generelle profiler som for eksempel entreprise- og projektledere inden for infrastruktur. Det står i kontrast til situationen hos kommunerne. Her savner man generalisterne, ikke mindst når der skal løses anlægs- og vedligeholdelseopgaver.

Infrastrukturbranchens vurdering er, at man har succes med at tiltrække mange nye unge teknikere og ingeniører. Situationen har imidlertid et indbygget paradoks. Hvis tilstrækkeligt mange læser videre, kan man tilfredsstille behovet for personer med teoretisk teknisk baggrund, men mangler arbejdskraft på det faglærte niveau. Så branchen har derfor en generel rekrutteringsudfordring på alle kompetenceniveauer.

Det lange lys
- Vi bad også de tre dominerende organisationer om at sætte det lange lys på og komme med bud på, hvordan de ønsker og ser udviklingen de næste ti år. Sammenfattende peger de alle på, at vi ikke kan efteruddanne os ud af problemerne. Vejsektoren skal have fokus på rekruttering, fordi nye opgaver indenfor klima og miljø står for døren, og der bliver derfor brug for flere unge, siger Eva Karholm.

Hun pointerer, at VEJ-EU allerede hjælper godt til med at understøtte et kompetenceløft fx hos faglærte, som kan klædes på til at løfte opgaver på et taktisk niveau.

- Vi arbejder sammen med vejbranchen om øgede kompetencer inden for sikkerhedsledelse, kontrol og tilsyn, klima og jura eller andre specialer i vejbranchen, hvor der mangler ressourcer. Og så kaster vi også lokkemad ud til studerende i form af fripladser og rejselegater. For os er det helt afgørende, at vi kan levere relevant efteruddannelse til branchen - uanset om det er på strategisk, taktisk eller operationelt niveau, slutter Eva Kartholm.

Billedtekst til graf
I de senere år har der været meget fokus på sikkerhed. ”Vejen som arbejdsplads” handler især om sikkerhed og har i de senere år udgjort cirka 60-70 % af det samlede antal kursusister. Det er et pligtigt kursus, og det har derfor en relativ større andel under Corona-nedlukningen. Der vil fortsat være fokus på sikkerhed, men VEJ-EU forventer, at ikke mindst miljø og klimaområdet vil mærke markant øget søgning i de kommende år.

Billeder


Pressekontakt

Hjelm PR
Presserådgiver Mogens Hjelm
  4029 9232

Firma

VEJ-EU Vejsektorens Efteruddannelse
Guldalderen 12
2640 Hedehusene, Danmark

  7217 0217

vej-eu.dk

Modtag nyheder fra VEJ-EU på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire