Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/09-21   -   Pressemeddelelse

Brodagen med tunnelsyn på Limfjorden

På årets udgave af Dansk Brodag drøftede 280 fagfolk stort set alt, hvad de ser af aktuelle udfordringer de steder, hvor Danmark bindes sammen af broer og tunneller. Og selvfølgelig blev behovet for en 3. Limfjordsforbindelse også vendt i den faglige kreds

E45 binder Jylland sammen, og Limfjordstunnelen er tilmed en vigtig brik i det transeuropæiske vejnet med betydning for trafikken til både Norge og Sverige.

Limfjordstunnelen stod færdig i 1969, og trafikken er siden da mere end fordoblet – ja i spidsbelastning mere end tredoblet. De 50 år på havets bund har sat sine spor på bygningsværket, som også har opnået en del opmærksomhed de seneste år med drøftelser om en 3. Limfjordsforbindelse i fx infrastrukturplanen ”Danmark fremad”.

- Der har været stillet spørgsmål ved tunnelens levetid, men det ser ud til, at der ikke er grund til den store bekymring, fortæller sekretariatschef Eva Kartholm fra VEJ-EU efter Dansk Brodag løb af stablen den 7. september i Odense.

Afdelingsleder Niels Højgaard Pedersen fra Vejdirektoratet gav nemlig, efter en indføring i hvordan der holdes øje med tunnelens tilstand for at kunne optimere drift og vedligehold af tunnelen, den gode nyhed, at tunnelanlægget er i meget bedre stand, end mange tror.

En ekspertundersøgelse med deltagelse af Danmarks fremmeste ingeniører og eksperter hentet udefra har således kigget på mulighederne for at redde tunnelen, og de har udpeget tre centrale problemer i tunnelen, nemlig:
• Tvivl om sikkerhed i tunnelen
• Revnedannelse/vandindtrængning
• Sætninger

Niels Højgaard Pedersen fortalte, at de mange komplicerede revnedannelser hænger sammen med sætninger i tunnelens nordlige halvdel, og i øvrigt de temperatursvingninger, der påvirker konstruktionen hen over året. Revnedannelsen er skyld i vandindtrængningen, og det er vandindtrængningen, der rejser tvivl om sikkerheden.

På den baggrund er der blevet gået grundigt til værks med en geoteknisk ekspertgruppe, der har gransket og fastlagt årsagerne. En strukturel ekspertgruppe med viden om design, udførelse og vedligeholdelse af sænketunneler har suppleret med en langsigtet vedligeholdelsesstrategi, og alt i alt er eksperterne enige om, at tunnelens tilstand er bedre end forventet.

- Vejdirektoratet, som ejer tunnelanlægget, er dermed blevet betrygget i, at tilstanden af det store bygningsværk er bedre i praksis end det har lydt i debatten, hvor det har den almindelige opfattelse, at der er behov for en langt mere indgribende istandsættelse, refererer Eva Kartholm fra Dansk Brodag.

Interesserede kan orientere sig i de synopser, som indlægsholderne har skrevet forud for deres indlæg, ved at besøge Dansk Brodags hjemmeside.

Vedlagt
Foto fra Dansk Brodag og af Niels Højgaard Pedersen, Vejdirektoratet

Kontakt
Sekretariatsleder Eva Kartholm, VEJ-EU, telefon 3164 0052, mail eva@vej-eu.dkRelevant information

Se Kompendium fra Dansk Brodag
https://www.konferenceforum.dk/files/Dansk_Brodag_2021_-_kompendium.pdf


Billeder


Pressekontakt

Hjelm PR
Presserådgiver Mogens Hjelm
  4029 9232

Firma

VEJ-EU Vejsektorens Efteruddannelse
Guldalderen 12
2640 Hedehusene, Danmark

  7217 0217

vej-eu.dk

Modtag nyheder fra VEJ-EU på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire