Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/10-22   -   Pressemeddelelse

Vejsektoren har brug for de små entreprenører

Der er masser af opgaver i vejsektoren, og Vejdirektoratet har derfor bekendtgjort, at de fremover vil tilrettelægge udbud, så flere små anlægsentreprenører kan byde på opgaverne. VEJ-EU følger trop og inviterer de små entreprenører til det obligatoriske kursus i ”Vejen som Arbejdsplads”.

Vejdirektoratet erkender, at sektorens anlægsopgaver har været lukket land for de små entreprenører. Det laver man nu om på og går offensivt efter at udbyde opgaver til små entreprenører.

- Det er selvfølgelig godt nyt, ikke mindst fordi der er travlhed i branchen. Samtidig følger der med de nye muligheder også pligter, som de udførende gør klogt i at sætte sig godt ind i. Fx om sikkerheden for både trafikanter og medarbejdere eller den jura, som man skal kunne navigere i, siger udviklingskonsulent Christian Dunthorne-Bille fra VEJ-EU, der varetager vejsektorens efteruddannelser.

Lettet arbejdsbyrde
Det har været en barriere, at udbudsmaterialet har været meget omfattende – gerne cirka 100 sider – og det er tidskrævende for mindre entreprenører at forholde sig til. Det er nu blevet væsentligt forkortet, og det gør det nemmere at overskue og nærstudere udbudsmaterialet – ikke mindst for små entreprenører. I Vejdirektoratet har man allerede opnået positive erfaringer.

Siden ændringerne med mere overskueligt udbudsmateriale blev gennemført i 2021, er der nemlig kommet 25 nye leverandører med ombord hos Vejdirektoratet. Og Vejdirektoratet er allerede nu i gang med at udbyde en række nye mindre anlægsopgaver på under fem millioner efter den nye praksis.

- Så det ser ud til, at der bliver en ganske betydelig gruppe af nye entreprenører, der fremover vil få vejen som arbejdsplads, siger Christian Dunthorne-Bille, der peger på, at alle – uanset størrelse – kan være med i konkurrencen om fx etablering af ladestandere, skilteopsætning og arbejde med helleanlæg.

Nemt at gøre sig klar
VEJ-EU vurderer, at det vil kræve en forholdsvis beskeden indsats at kvalificere sig. Viden om entrepriseret kan lette udbudsarbejdet og de små entreprenører kan med en beskeden indsats opnå kendskab til de udbudsretslige regler i tilbuds- og udbudsloven.

- Det er også kerneydelser i VEJ-EU at dele viden om entrepriseret, som bør blive et must for de små entreprenører, da de dermed bliver klædt endnu bedre på til udbudskampen, som de nu er en del af, siger Christian Dunthorne-Bille.

Sikkerhed i top
Men der er også specifikke krav, der skal opfyldes, hvis man vil byde på anlægsopgaver på vejene. Der skal der være styr på sikkerheden, og alle, der arbejder på vejen, skal have bestået kurset ”Vejen som arbejdsplads trin I”.

- I VEJ-EU er vi klar til at tage imod den nye målgruppe. På kurset ”Vejen som arbejdsplads” gennemgår vi relevante regler og informerer blandt andet om, hvordan tavler og afmærkning opsættes korrekt, beskyttelsesniveauer og trafiksikkerhed for vejarbejdere. Denne viden er vigtig for både vejarbejdere og trafikanter, fortæller Christian Dunthorne-Bille og tilføjer, at man efter endt kursus modtager et certifikat, som gælder i 5 år, hvorefter det skal opdateres med nyeste viden om sikker adfærd på vejene.

Kontakt:
Udviklingskonsulent Christian Dunthorne-Bille, VEJ-EU, tel: 2060 4832, mail: christian@vej-eu.dk

Billeder


Pressekontakt


Firma

VEJ-EU Vejsektorens Efteruddannelse
Guldalderen 12
2640 Hedehusene, Danmark

  7217 0217

vej-eu.dk

Modtag nyheder fra VEJ-EU på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire