Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/01-23   -   Pressemeddelelse

Stor mangel på trafikfaglige ingeniører

Der er mangel på trafikfaglige ingeniører, og vejbranchen kalder nu på handling, hvis der skal trylles de rette kompetencer frem til realisering af planlagte projekter, vedligehold af den eksisterende infrastruktur og andre presserende opgaver.

På Vejforum, som hvert år samler mere end 1.200 trafikfaglige medarbejdere på vejområdet, satte VEJ-EU fokus på den stigende mangel på diplom- og civilingeniører i Danmark.

- Vi præsenterede her en undersøgelse baseret på interviews og besvarelser fra universiteter og fra aktører i branchen og studerende. Og undersøgelsen bekræfter, at det trafikfaglige arbejdsfelt er i krise, fortæller udviklingskonsulent Christian Dunthorne-Bille fra VEJ-EU og fortsætter:

- Vejsektoren higer, som resten af det danske arbejdsmarked, efter arbejdskraft, og vi har brug for ingeniører. Desværre ser det ud til, at problemet vil vokse for vejsektoren, og det underbygges af en prognose fra IDA, som anslår, at der kommer til at mangle omkring 6.500 diplom- og civilingeniører i Danmark i 2025.

Branchen må selv handle
VEJ-EU’s undersøgelse og prognosen fra IDA får derfor vejbranchen til at kigge indad efter initiativer, som kan være med til at vende den truende udvikling.

- Vejsektoren skal tænke kreativt for at vinde kampen om de unge. Når de unge specialiserer sig, ser vejområdet ikke ud til at have tilstrækkelig appel, siger formand for VEJ-EU og drifts- og teknikdirektør i Vejdirektoratet Michael Kirkfeldt.

VEJ-EU peger specielt på tre ting, som branchen ser ud til at kunne handle på, og som kan få flere til at søge mod de trafikfaglige specialer.

- For det første skal vi synliggøre og brande, hvor spændende infrastruktur er. Vi skal være bedre til at fortælle, hvor interessant det er at skabe velfungerende infrastruktur og opbygge et bæredygtigt trafiksystem. Vi skal være bedre til at formidle viden om vejsektoren og forbinde den viden med jobbet som ingeniør – og også få gjort op med vejsektoren som klimasynder, fastslår Michael Kirkfeldt, som håber på en ung generation af ingeniører, som har ambitioner om at gøre en forskel for vejsektoren og dermed for hele Danmarks klimaregnskab.

Opråb til Borgen
VEJ-EU peger videre på, at branchen skal være bedre til at sparke hul igennem til politikerne på Christiansborg. Her handler det om, at der også internt i branchen sker bedre koordinering af agenda og budskaber.

- Samarbejde og fokus fra alle kanter af branchen er nødvendig, hvis det virkelig skal batte. Vi er nødt til at være tydelige, fx når vi står med en politisk beslutning om at udflytte uddannelser. Der er bred enighed om, at udflytning af de trafikfaglige civilingeniøruddannelser vil medføre færre ingeniører til vejområdet. Vi ser nu undervisere reagere ved at opsige deres stillinger og antallet af kandidater ser ud til at falde. Uanset de velmente politiske motiver, så er facit et stort minus i forhold til at afhjælpe manglen på ingeniører til vejsektoren, pointerer udviklingskonsulent hos VEJ-EU Christian Dunthorne-Bille.
Christian Dunthorne-Bille understreger, at kampen om fremtidens ingeniører ikke bare kræver aktiv handling fra branchen selv. Det kommer også til at koste penge.

- Vi er nødt til at sikre accept af, at rekrutteringskampen kommer til at koste mange penge. Og en stor del af pengene skal komme fra branchen selv, som en investering. Fx til kampagner, der kan få flere unge talenter til at kigge i retning af vejområdet som karrierevej. Ingeniører er efterspurgte, og vi kommer ikke gratis til de kompetencer, der skal til for at løse de opgaver, som vejsektoren har fået på infrastrukturområdet, siger Christian Dunthorne-Bille, som vurderer, at initativerne kan forankres hos VEJ-EU, som har kontakt med alle dele af branchen.

Kontakt
Udviklingskonsulent Christian Dunthorne-Bille, VEJ-EU, tel: 2060 4832, mail: christian@vej-eu.dk
Formand for VEJ-EU Michael Kirkfeldt, Vejdirektoratet , tel: 7244 3333, mail: mki@vd.dk


Relevant information

VEJ-EUs undersøgelse
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.vej-eu.dk/files/Rekruttering_af_vej-_og_trafikingenioerer.pdf

IDA's prognose
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ida.dk/media/2440/prognose_for_stem-mangel_2025_endelig_med_forside.pdf


Billeder


Pressekontakt

Hjelm/PR
Presse & Kommunikation
  +45 4029 9232

Firma

VEJ-EU Vejsektorens Efteruddannelse
Guldalderen 12
2640 Hedehusene, Danmark

  7217 0217

vej-eu.dk

Modtag nyheder fra VEJ-EU på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire