Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/05-23   -   Pressemeddelelse

Så er tid til klimaanalyser på vejområdet

Siden nytår har alle i bygge- og anlægsbranchen skulle forholde sig praktisk til endnu en forkortelse, nemlig LCA. Det kan på godt dansk oversættes til ”livscyklusvurdering” og fortæller, hvilket klimaaftryk en bygning eller en vej har fra start til afvikling engang i fremtiden. VEJ-EU er i fuld gang med at klæde branchen på med kurser i InfraLCA.

Vejdirektoratet har publiceret den såkaldte InfraLCA, som er frit tilgængeligt på Vejdirektoratets hjemmeside. Det er et værktøj, der opgør klimaaftrykket for infrastrukturprojekter, og i Vejdirektoratet håber man, at alle vil orientere sig herom og anvende InfraLCA i danske infrastrukturprojekter.

- Der er ingen vej uden om. Vi er allerede godt i gang, og vi har været i gang i et stykke tid. Til dette anvender vi InfraLCA til klimaanalyser af den danske anlægsbranche – et værktøj, der opgør de aktuelle CO2-udledninger og effekten af CO2-reducerende initiativer, fortæller specialkonsulent Christian Axelsen fra Vejdirektoratet.

Christian Axelsen er en af de drivende kræfter i vejsektorens kurser om sektorens klimaaftryk, og han har i regi af VEJ-EU allerede gennemført kurser. Og der er flere på vej. Der vil fremover løbende blive udbudt kurser i InfraLCA i samarbejde med de skarpeste eksperter på området.

- Det er vores indtryk, at der i dag er godt kendskab til, at der er kommet nye klimakrav. Mange arbejder derfor på at sætte sig godt ind i stoffet for at kunne levere herpå. InfraLCA kan anvendes til at foretage klimaanalyser, og er altså et vigtigt værktøj at kende, siger Christian Axelsen, og fortsætter:

- Vi præsenterer InfraLCA i en række forskellige sammenhænge og i dialog med vores samarbejdspartnere. Det indebærer gennemgang af de nødvendige data og tolkning af resultaterne – og ikke mindst feedback i form af input, der kan bidrage til at videreudvikle InfraLCA. Vi forventer, at InfraLCA bliver det centrale værktøj på infrastrukturområdet i de kommende år, så kendskab til værktøjet, indhold, data og forudsætninger er meget vigtig at få kommunikeret klart og bredt.

Primært fokusområde
I VEJ-EU er paletten af kurser bred, og her findes såvel nice-to-know-kurser som need-to-know-kurser. Og analyser af branchens klimaaftryk vil ifølge sekretariatschef Eva Kartholm blive et absolut must i de kommende år.

- Vi satser på at være på forkant med at klæde infrastrukturbranchen på, så branchen på bedste vis kan leve op til de klimaambitioner, der stilles overalt i samfundet. Det vil således blive et primært fokusområde på linje med VEJ-EU’s vedholdende arbejde med certificeringskurser i sikkerhed på vejene.

Brugen af InfraLCA vil blive udbudt som blandt andet virtuelle kurser via Teams og henvender sig til alle, der arbejder med anlæg og infrastruktur, herunder kommunerne, som har vist stor interesse for at tilegne sig de nye klimaværktøjer.

- Kommunerne er et meget vigtigt område, da de har ansvaret for mange kilometer veje og løbende arbejder med den borgernære infrastruktur, som fylder meget, og derfor også har stor effekt på det nationale klimaregnskab, understreger Christian Axelsen.

Kontakt
Specialkonsulent Christian Axelsen, Vejdirektoratet, på telefon 72 44 71 21 eller på mail cax@vd.dk
Sekretariatschef Eva Kartholm, VEJ-EU, på telefon 31 64 00 52 eller på mail eva@vej-eu.dkRelevant information

Læs om InfraLCA
https://vej-eu.dk/da/miljoe-og-klima/infralca-uddannelse-i-brugen-af-vaerktoejet-10230806/


Billeder


Pressekontakt


Firma

VEJ-EU Vejsektorens Efteruddannelse
Guldalderen 12
2640 Hedehusene, Danmark

  7217 0217

vej-eu.dk

Modtag nyheder fra VEJ-EU på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire