Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/06-23   -   Pressemeddelelse

VEJ-EU oplever markant fremgang

Der er fart på udbygning og renovering af Infrastrukturen. Det mærker man hos VEJ-EU, som i de seneste år har imødekommet en kraftigt stigende efterspørgsel efter kurser i sikkerhed og teknik.

Det skal være sikkert at arbejde på vejene. Men nogle gange halter det med respekten for de mennesker, der arbejder på at forbedre fremkommeligheden. Det er desværre tilbagemeldingen i rigtig mange tilfælde.

- Med Vejen som Arbejdsplads som obligatorisk kursus er vi dog nået meget langt. For det er heldigvis sjældent, at det går helt galt. Men vi skal stadig have farten ned og øget respekten for de afspærringer, der opsættes for at sikre forholdene, siger sekretariatschef Eva Kartholm, VEJ-EU – Vejsektorens Efteruddannelser.

Øget aktivitet – flere kursister
At det ikke ender fatalt tilskriver Eva Kartholm den indsats, som vejbranchen har gennemført med kurset Vejen som Arbejdsplads, og som i princippet skal gennemføres inden man slipper medarbejderne ud i trafikken. Det handler om at passe på sig selv, sine kolleger og os andre, trafikanterne.

- Øget aktivitet betyder derfor også flere kursister, og VEJ-EU har leveret på den øgede efterspørgsel efter kurser. Vi har udstedt kursuscertifikater til 2.822 kursister i 2022 og det er 398 flere end vi slap igennem i 2019 - før Infrastrukturplan og Corona-benspænd, forklarer Eva Kartholm.

Vejen som Arbejdsplads udgør 75 procent af det samlede antal kursister på VEJ-EU’s efteruddannelser. Her er der sket en stigning i antallet af kursister på 19,1 procent, hvis man sammenligner 2022 med 2019.

- Det er også lykkedes uden de store problemer at integrere en helt ny målgruppe som fjernvarmesektoren i VEJ-EUs kundegrundlag. Og intet tyder på, at vi er toppet. Der vil også i de kommende år være behov for at uddanne i sikkerhed og arbejdsmiljø. Vejen som Arbejdsplads skal så i øvrigt også fornyes som certifikat hvert femte år, understreger Eva Kartholm.

Andre kurser stiger også
Også de tekniske kurser er i fremgang. VEJ-EU mærker øget interesse for kurser i Miljø og Klima med en stigning på 47,6 procent fra 2019 til 2022 og i andre tekniske kurser på 22,5 procent.

- Det viser, at uanset travlhed, så er der fortsat mange, der husker at opkvalificere sig og afser den nødvendige tid til efteruddannelse. Det er positivt, selvom det givetvis også er et problem, at travlhed nogen gange vinder over kompetencegivende efteruddannelser, slutter Eva Kartholm.

VEJ-EU faciliterer vejsektorens efteruddannelser og er en selvstændig forening med Vejdirektoratet, Kommunernes Landsforening, DI Dansk Byggeri, Asfaltindustrien, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Ingeniørskolernes Lærerforening for Vej- og Trafikteknik som medlemmer.


Billedtekst:
Vejarbejde sætter i næsten hele Danmark sit tydelige præg på hverdagen som trafikant.
Foto: VEJ-EU


Relevant information

VEJ-EU - Vejsektorens Efteruddannelser
https://vej-eu.dk/


Billeder


Pressekontakt

Hjelm/PR
Presse & Kommunikation
  +45 4029 9232

Firma

VEJ-EU Vejsektorens Efteruddannelse
Guldalderen 12
2640 Hedehusene, Danmark

  7217 0217

vej-eu.dk

Modtag nyheder fra VEJ-EU på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire