Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/02-21   -   Pressemeddelelse

Covid-19 har fremskyndet ny standard for desinficeringI maj 2020 trådte en ny europæisk standard for effekten af rumdesinficering i kraft i Danmark. Nu har Climates Health Tech som de hidtil eneste fået godkendt desinficeringsrobotten Decon-X i henhold til standarden.

Implementeringen af den europæiske standard i Danmark betyder, at beslutningstagere i sundhedssektoren og indkøbere af rengøringsløsninger nu har helt andre forudsætninger for at kvalitetssikre effekten, når de skal vælge og indkøbe desinficeringsløsninger.

Det sidste år har Corona pandemien sat desinfektion og smitteforebyggelse på dagsorden som aldrig før. Derfor er det ekstra vigtigt, at den europæiske standard bliver implementeret i Danmark og at den faktisk efterleves nu. Især nu hvor vi kan konstatere, at den hidtil standard ikke har været tilstrækkelig nok. Hvad omfatter denne nye gældende standard egentlig? Det er, at niveauet for desinficering højnes fra kun at være overflade desinfektion til rumdesinfektion, så der er sikkerhed for helt smittefrie miljøer - også på den lange bane. Det giver et bedre grundlag for de hygiejniske beslutningstagere, som nu sikkert kan investere i en automatiseret helrums desinficeringsløsning, der overholder gældende standard med en sikker effekt.

Climates er godkendt
Climates Desinficering med robotten Decon-X DX1 er godkendt med anvendelse af tilhørende DX521 desinfektionsvæske i henhold til EN 17272:2020 – Medical area, som er den nye europæiske og dermed også danske standard for rumdesinfektion. En væsentlig forskel fra den forrige franske standard fra 2014 er, at det nu testes, at distributionen når ud i hele rummet. Luften og alle overflader rammes, fra loftet til gulvet, så der ikke efterlades skadelige mikrober på undersider af møbler eller i revner og sprækker, hvor ikke-godkendte desinfektionsløsninger ikke når. Standarden trådte i kraft i maj 2020. I Danmark kan testen udføres af Teknologisk Institut.

Baggrund
Climates Health Tech leverer helrumsdesinficering med robotteknologi i Danmark og Sverige. Den er udviklet af Decon-X International og produceret hos Tronrud Engineering i Norge. En lang række kommuner og hospitaler verden over benytter allerede teknologien, der er gennemtestet og godkendt af blandt andre Micans, Fødevarestyrelsen og Dr. Brill Institute i Tyskland, samt anbefales til anvendelse til rumdesinfektion af Statens Serum Institut i sundhedssektoren. Testene viser, at robotten nulstiller rum med 99,9999 % (Log6) af alle mikroorganismer, som multiresistente bakterier, sporer og virus, herunder virusset som giver Covid-19.

Billeder


Pressekontakt

Nihal Celik
  32122030
  20954110
Signe Steen Risager
CEO
  50204010

Firma

Climates Group
Borupvang 3
2750, Danmark

  32122030
  20954110

climateshealthtech.dk/

Modtag nyheder fra Climates Group på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire