Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/04-21   -   Pressemeddelelse

ConTech Lab og Aarsleff skaber transparens om økonomi og færdiggørelsesgrad

ConTech Lab ruller nu sit første pionerprojekt ud, hvor fokus er at skabe transparens, så både bygherrer og projektteam løbende kan få overblik over projektets økonomi og færdiggørelsesgrad. Aarsleff er den primære samarbejdspartner.

Ofte vil både bygherre og projektteamet i udførelsesfasen gerne have bedre indblik i både økonomi og færdiggørelsesgrad på et byggeprojekt, men der mangler en fælles metode og struktur til at skabe denne transparens.

Her kan digitalisering og data gøre en forskel.

I dag har branchen ikke et fælles syn på, hvilke data man skal indsamle og måle på. I byggeprojekterne findes ikke en éntydig fælles standard for linket mellem tid og økonomi, og derfor mangler forudsætningerne ofte for at lave et samlet fælles overblik. Det kan skyldes, at data kan være spredt over mange systemer. Manglende overblik og manglende gennemsigtighed leder ofte til øget risici, flere fejl og misforståelser, som betyder forsinkelser og konflikter. Dette presser indtjeningen og produktiviteten og skaber et dårligt arbejdsmiljø.


KPI’er skal defineres i fællesskab
Det første pionérprojekt tager derfor afsæt i at definere KPI’er i fællesskab for projektet, og på den måde at skabe et fælles billede af, hvad der er vigtigst at måle på, når det kommer til projektøkonomi og færdiggørelsesgrad. Pionérprojektet tager også skridtet videre ved at visualisere og formidle disse KPI’er vha. dashboards.


Stort Aarsleff-projekt tester metoden
Den primære samarbejdspartner på det første pionerprojekt er Aarsleff, som med bygherre Danica Pensions positive engagement stiller manipulerede data til rådighed fra Danske Banks nye hovedsæde ved Bernstorffsgade i København.

”I Aarsleff har vi stort fokus på digitalisering og vi ønsker at bidrage til en fælles forståelse af KPI’er inden for økonomi og færdiggørelsesgrad samt hvordan disse skal visualiseres og bruges i praksis af både bygherre og de udførende parter. Vi har en forhåbning om, at projektets resultater kan komme hele branchen til gode og bliver de første byggesten til en datamodel 1.0”, udtaler Jesper Kristian Jacobsen, administrerende direktør i Aarsleff.

Pionérprojektet supporteres derudover af EG, eksperter inden for datadesign fra Alexandra Instituttet samt inden for projektøkonomi fra DTU. Christian Thuesen, Lektor hos DTU og leder af deres Project Lab uddyber ”I takt med den stigende kompleksitet af byggeriet, udfordres branchens evne til at planlægge og styre økonomi, tid og kvalitet. Med ingeniørers kernefaglighed indenfor teknologi og matematik er de nøglepersoner til at adresserer denne udfordring og derfor er vi i gang med at styrke vores eksisterende forsknings- og undervisningsaktiviteter indenfor projektplanlægning og styring. I den kontekst er pionerprojektet et vigtigt skridt i udviklingen af fremtidige ingeniørkompetencer og værktøjer til gavn for byggeriet”


Involvering af hele branchen
Pionérprojektet løber over 4 måneder og den første del af processen vil gå ud på at definere pionerprojektet med projektteamet, så der er en fælles forståelse af formål og output. Yderligere vil branchen blive inviteret til to workshops, hvor de foreløbige resultater præsenteres og input modtages til det videre forløb.

Christina Hvid, adm. direktør i Molio og ConTech Lab uddyber ”Dette er det første pionerprojekt af forhåbentlig mange, som vi håber kan være et skridt på vejen til en mere effektiv og bæredygtig byggebranche. Det kræver bred opbakning og samarbejde på tværs, så der er brug for danske virksomheder ligesom Aarsleff, der tør være pionerer, præge udviklingen og prøve det af – i fællesskab.”


Output
Det forventede output vil være delt over tre leverancer, som skal til for at give den overordnede løsning:

1. En beskrivelse af KPI’erne i byggeriets datamodel 1.0 samt good practice ift. opsætning og indsamling. Der vil indgå råd og vejledning til, hvilken type digitalt værktøj man kan bruge for at opnå den datastruktur, der skal til for at lave visualisering af økonomi og tid. Der skal også redegøres for hvilke relevante KPI’er, der skal gøre sig gældende for projektet samt en arkitektur over kobling mellem de forskellige datakilder. Dette vil gøres tilgængeligt gennem Molio anvisninger.

2. Interaktive dashboards, hvor målet er at virksomhederne selv kan drive og genskabe tilsvarende dashboards på fremtidige projekter. Løsningen vil blive vist og promoveret på ConTech Labs hjemmeside, hvor den vil være tilgængelig for de virksomheder, der ønsker at benytte sig af løsningen.

3. Udarbejdelse af formidlingsmateriale, så løsningen kan anvendes uden involvering af ConTech Lab og komme hele branchen til gode. Formidlingsmaterialet forventes at være userguides, video tutorials, undervisning og et ”train the trainers”-forløb.


Fakta om ConTech Lab
• ConTech Lab er byggebranchens fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets virksomheder sammen kan
udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi på til at skabe
fremtidens byggeri – et mere bæredygtigt og produktivt byggeri.
• ConTech Lab kobler dyb forståelse for processerne i et byggeprojekt med ny teknologi, og afprøver nye
måder at samarbejde på i pionerprojekter.
• ConTech Lab er et samarbejde mellem Molio, Realdania og Industriens Fond.
• ConTech Lab gennemfører i 2021 fem pionerprojekter, som alle tager afsæt i en konkret
brancheudfordring og i konkrete byggeprojekter, hvor ConTech (construction technology) er midlet til
at nå målet – en bæredygtig og produktiv byggebranche.
• ConTech Lab vil dele al viden og læring så det kommer hele branchen til gode. Også dem, der lige nu kan være usikre på, hvordan teknologi kan hjælpe dem til at blive bedre.


Yderligere kommentarer:
Kommunikationschef Aarsleff A/S, Tina Lægaard, tlf. 40442207
Netværkschef ConTech Lab, Christina Haupt Toft, tlf. 26277091
Lektor DTU, Christian Thuesen, tlf. 61679131


Relevant information

ConTech Lab - en del af Molio
contechlab.dk


Billeder


Pressekontakt


Firma

Molio
Lyskær 1
Herlev, Danmark

  51700247


Modtag nyheder fra ConTech Lab - en del af Molio på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire