Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/03-24   -   Pressemeddelelse

Ressourceforbruget på byggepladserne kortlægges: Der er store huller i vores viden om udledning og affald

BUILD er i ny rapport dykket ned i ressourceforbrug og CO2e-udledning på landets byggepladser. De har fundet frem til flere oplagte steder at sætte ind, når vi skal reducere branchens ressourceforbrug, men lige så vigtigt kan de også pege på ting, vi endnu ikke ved nok om.

”Vi kender sygdommen – og har meget af medicinen på hylden. Med andre ord: Vi har den nødvendige viden og gangbare løsninger eksisterer allerede, men branchen skal være beredt på nye arbejdsgange og processer, for at vi kan lykkes med at mindske ressourceforbruget på landets byggepladser,” siger Kai Kanafani, lektor ved BUILD på Aalborg Universitet.

Rapporten er en del af RE:BYG-projektet, som kører fra 2021 til 2024, som er et stort samarbejde om dataindsamling, bearbejdning og kortlægning af ressourceforbrug på byggepladser. Rapporten peger både på nuværende praksisser og på fremtidige muligheder for bæredygtighedsforbedringer i byggeprocessen med fokus på både energi, brændstof, affald og transport og giver dermed et klart billede af byggepladsens samlede klimaaftryk.

”Men en af udfordringerne på vejen til at blive klogere på, hvor det batter mest at sætte ind, er, at de fleste virksomheder ikke indsamler data på en ensartet og struktureret måde. Meget forgår i dag med manuel indtastning, og på den måde bliver menneskelige fejl desværre en stor faktor,” siger Kai Kanafani.

ConTech Lab-projekter skaber metoder til ensartet dataindsamling

Det er af afgørende betydning at kunne indsamle detaljeret og konkret data i ensartede formater, så virksomhederne mere effektivt kan navigere i byggeriernes klimapåvirkning – og bruge ressourcer på at forbedre sig, der hvor effekten er størst.
Det arbejder de på i ConTech Labs pionerprojekt, Minimering af ressourceforbrug på byggepladsen, der er støttet af EUDP – en offentlig tilskudsordning under Energistyrelsen til teknologiprojekter, der bidrager til at indfrielse af målsætninger for energi og klima.

”Vi arbejder på at skabe et datagrundlag, så vi kan give entreprenørerne et bud på værktøjer og metoder, der gør en forskel i den praktiske virkelighed på byggepladserne, så en reduktion af CO2e-udledning og ressourceforbrug kan gå hånd i hånd med besparelser på bundlinjen,” siger Mikkel Bredsgaard, projektleder i ConTech Lab.

BUILD samarbejder med ConTech Lab på pionerprojektet Minimering af ressourceforbrug på byggepladsen, hvor BUILD bl.a. hjælper med at tilrettelægge forsøgene og dataindsamlingen, laver sammenligningsstudie af andre brancher og validerer reducerende tiltag gennem indsamlet data og en ny målemetode, der er lavet i samarbejde med ConTech Lab.

”Rapporten er ikke kun et øjebliksbillede, men også et springbræt til en ny generation af digitalt understøttede byggeprocesser. Når ressourcer og udledninger bliver en del byggeriets datarutiner, kan branchen for alvor sætte turbo i innovationen. Derfor understøtter vi gerne denne type samarbejde med ConTech Lab, som bringer brancheaktører sammen om teknologisk og digital innovation, og hvor vi sørger for de nørdede analyser og sikrer sammenhæng mellem et samfundsproblem og de brede brancheperspektiv”, siger Kai Kanafani.

Om rapporten

Rapporten udkommer som en del af EUDP-projektet, og udforsker de samlede udledninger fra 61 danske byggepladser med særligt fokus på transport og bygge- og installationsprocesser. Resultaterne afslører, at emissionerne fra transport til byggepladserne udgør 0.28 kgCO2e/m^2 årligt pr. kvadratmeter gulvareal over 50 år, hvilket svarer til 3% af den danske reference for bygningers samlede livscyklusemissioner. Endnu vigtigere er det, at processerne, der dækker energiforbrug, affaldsproduktion og brug af brændstoffer på byggepladserne, bidrager med 1.00 kgCO2e/m^2 årligt, hvilket udgør 11% af den samlede reference. Dette understreger den betydelige miljømæssige påvirkning fra selve opførelsesfasen, hvor især affaldshåndteringen stikker frem.

BUILD fremhæver vigtigheden af at inkludere selve byggeprocessen i de samlede vurderinger af byggeriers CO2e aftryk for at sikre en mere omfattende forståelse af, hvor og hvordan emissioner kan reduceres effektivt. Studiet peger på, at affald fra byggepladser udgør næsten halvdelen af emissionerne i opførelsesfasen, hvilket indikerer et stort potentiale for forbedring gennem forebyggelse, styring og genbrug.
Ved at skabe en detaljeret indsigt i byggepladsernes emissioner, danner undersøgelsen et vigtigt fundament for fremtidige studier, politikker og indsatser der er rettet mod at gøre byggebranchen mere bæredygtig

Om ConTech Lab
ConTech Lab er byggebranchens fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets virksomheder sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi på til at skabe fremtidens byggeri – et mere bæredygtigt og produktivt byggeri. ConTech Lab er etableret i samarbejde mellem Molio, Industriens Fond og Realdania.


Relevant information

Build
https://vbn.aau.dk/da/persons/140959

ConTech Lab Minimering af ressourceforbrug på byggepladsen
https://molio.dk/nyheder-og-viden/netvaerk/contech-lab/aktiviteter/pionerprojekter/minimering-af-ressourceforbrug-pa-byggepladsen


Billeder


Pressekontakt

Mikkel Bredsgaard
Projektleder, ConTech Lab
  +45 21331340
  +45 21331340
Kai Kanafani
Lektor i bæredygtigt byggeri, BUILD
  +45 9940 2238
  +45 9940 2238

Firma

Molio
Lyskær 1
Herlev, Danmark

  51700247


Modtag nyheder fra ConTech Lab - en del af Molio på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire