Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/05-24   -   Pressemeddelelse

Biodiversitet i byerne forbedres med ny målemetode og kunstig intelligens

Måling af biodiversitet i byerne hjælpes på vej med ny national metode og ny app, som gør ensartet dataindsamling muligt for byggebranchen. Næste skridt er AI-understøttede forslag til forbedringer af biodiversiteten.

Som en af de største aftager af verdens råmaterialer (ca. 40%), har byggebranchen stor indflydelse på biodiversiteten og økosystemerne, som er i akut krise. Derfor er det også vigtigt, at den danske bygge- og anlægsbranche, gennem den nyligt lancerede ’Byggeriets Handletank for Bæredygtig’, har en målsætning om, at senest i 2030 skal alle bygge- og anlægsprojekter kunne dokumentere, hvordan biodiversiteten i området har det bedre end før opførelse af et byggeprojekt.

Skal branchen løfte denne opgave, er det afgørende, at den som minimum har et fælles udgangspunkt for, hvordan man måler og dokumenterer biodiversitet i det byggede miljø. Med en branchefælles National metode til kortlægning af biodiversitet i byerne, er det nu muligt at måle og dokumentere biodiversiteten ensartet, og dermed handle på baggrund af valide data.

“Hvis vi skal kunne nå at blive biodiversitets-positive inden 2030, bliver vi nødt til at have et indblik i, hvor biodiversiteten er henne på skalaen, så vi på tværs af landet kan agere på ensartet data og få lagt en national strategi for biodiversitet. Uden en fælles målemetode og data til benchmark famler vi i blinde,” siger adm. direktør i byggeriets videnscenter Molio, Christina Hvid.

Metoden effektiviseres
I et bredt samarbejde med byggebranchen lancerede ConTech Lab i maj 2023 første version af den nationale metode til kortlægning af bynatur med en tilhørende app, hvor plante og dyrearter registreres. Siden lanceringen af metoden har forskere og fagkyndige på baggrund af indsamlet data og feedback fra feltsæsonen videreudviklet metoden. Projektets anden fase er netop afsluttet, og som et resultat af denne er metoden nu endnu mere effektiv.

Metodens opdatering effektiviserer dataindsamlingen således, at den på baggrund af færre indhentede oplysninger, giver det samme detaljerede output. I praksis betyder det, at administration fylder mindre, og dataindsamlingen i felten bliver lettere og hurtigere udført.

Rambøll fonden skyder over en halv million kroner arbejdet med kunstig intelligens
Arbejdsgruppen starter nu næste fase op med udvikling af et AI-baseret scoringssystem, som vil standardisere måden vi vurderer og overvåger biodiversiteten på, og dermed understøtte informeret beslutningstagning, når byerne udvikles. Når scoringssystemet er på plads, er næste skridt at videreudvikle AI-teknologien, så den også vil kunne give brugeren anbefalinger til, hvordan biodiversiteten i området kan forbedres.

Med et bidrag på over en halv million kroner, muliggør Rambøll Fonden projektets næste fase, hvor metoden tager kunstig intelligens i brug.

”Vi ved, at hvis man skal i mål med bæredygtigt byggeri, så skal biodiversitet tænkes ind fra start. Vi er derfor enormt glade for at kunne støtte et projekt som dette, hvor fokus er på forbruget af naturens ressourcer og bevaring af biodiversitet i byggeriet. Vi ser frem til at følge den nye nationale målemetode for biodiversitet, som vi er sikre på, kommer til at bidrage positivt til udviklingen af byggeindustriens klimaaftryk,” siger adm. direktør i Rambøll Fonden, Søren Staugaard Nielsen.

Også projektets mange partnere er positivt stemt over for de muligheder, der ligger i den nationale metode til kortlægning af biodiversitet i byerne, og for, at arbejdet udføres med så bred en repræsentation fra branchens samlede værdikæde. En af dem, der allerede bruger og tester metoden aktivt i felten, er rådgiveren COWI:

“Med den nye nationale målemetode får vi kortlagt vores bynatur og får et dokumenteret grundlag for vores valg og prioriteringer i byudviklingen. Det er ét af mange tiltag, der skal være med til at øge biodiversiteten,” siger udviklingschef i COWI, Carsten Fjorback.


Fakta om projektet
Den nationale metode for kortlægning af biodiversitet i byer er udviklet i et bredt partnerskab bestående af ConTech Lab – en del af Molio, SLA, Aarhus Universitet, COWI, DETBLÅ, Futurista, Habitats, Natur 360, NIRAS, Oiko, Rambøll, Rådet For Bæredygtigt Byggeri, STED, WSP Danmark. Metoden bygger på nationale og internationale standarder.

Formålet med metoden er at skabe en fælles national standard for, hvordan vi måler biodiversitet i det byggede miljø således, at vi forbedrer vidensgrundlaget for forvaltning og udvikling af natur i byerne. Der har hidtil ikke være tilstrækkelige data til at kunne konkludere, hvordan det faktisk står til med biodiversiteten i Danmark.

I maj 2023 gik den første version af metoden i luften, og allerede nu bruges metoden aktivt af 549 brugere. Dette udgør 10-20 pct. af samtlige bygge- og anlægsprojekter i Danmark. Målet er at kortlægge 100%, så alle byområder i Danmark får en biodiversitetsscore, der tages i betragtning, når områder udvikles og bebygges. Der er foreløbigt registreret 10.551 arter og 1297 habitater i appen, bynatur.app.

Se bynatur-appen her: https://bynatur.app/dl/6471c6
Læs mere om projektet her: https://molio.dk/nyheder-og-viden/netvaerk/contech-lab/aktiviteter/pionerprojekter/national-metode-til-kortlaegning-af-bynatur

Om ConTech Lab – en del af Molio
ConTech Lab er byggebranchens fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets virksomheder sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi på til at skabe fremtidens byggeri – et mere bæredygtigt og produktivt byggeri. Her deles al viden og læring, så det kommer hele branchen til gode. ConTech Lab drives med fondsmidler gennem en bevilling på 30 mio. kr. fra Realdania og Industriens Fond.

Kontakt
Christina Hvid, adm. direktør i Molio, Mobil: 23431803, Mail: chv@molio.dk
Nanna Birkedal, netværksdirektør i ConTech Lab, Mobil: 41760210, Mai: nb@molio.dk
Carsten Fjorback, udviklingschef i COWI, Mobil: 56404266, Mail: cafk@cowi.com
Søren Staugaard Nielsen, adm. direktør i Rambøll Fonden, Mobil: 51617886, Mail: ssn@rambollfonden.com

Relevant information

Se Bynatur-appen her
https://bynatur.app/dl/6471c6

Læs mere om projektet her
https://molio.dk/nyheder-og-viden/netvaerk/contech-lab/aktiviteter/pionerprojekter/national-metode-til-kortlaegning-af-bynatur


Billeder


Pressekontakt

Nanna Birkedal
Netværksdirektør
  +45 4176 0210
Nanna Birkedal
Netværksdirektør
  +45 4176 0210

Firma

Molio
Lyskær 1
Herlev, Danmark

  51700247


Modtag nyheder fra ConTech Lab - en del af Molio på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire