Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/05-22   -   Pressemeddelelse

Politisk gennembrud på vej i forhold til danske terrorofres rettighederNår Folketinget i dag tirsdag 17. maj 2022 førstebehandler et beslutningsforslag om rettigheder for terrorofre, er det første gang, at danske politikere anerkender, at staten har et særligt ansvar for at tage hånd om mennesker, der uskyldigt bliver ofre for et terrorangreb. Forslaget, der er fremsat af SF's Karina Lorentsen, får opbakning fra regeringen.

Når Folketinget i dag, tirsdag 17. maj 2022, førstebehandler et beslutningsforslag om rettigheder for terrorofre, så er det første gang, at danske politikere anerkender, at staten har et særligt ansvar for at tage hånd om mennesker, der uskyldigt bliver ofre for et terrorangreb.

Det glæder Finn Nørgaard Foreningen, som har arbejdet for at sikre, at danske terrorofres rettigheder som minimum kommer på niveau med resten af EU.

Beslutningsforslaget er fremsat af SF, men der ser på forhånd ud til at tegne sig et bredt flertal bag forslaget. Hvis forslaget vedtages, pålægger det regeringen at undersøge, hvad det koster at sikre, at danske ofre for terrorisme garanteres samme rettigheder, som ofrene ville have efter EU’s direktiver om henholdsvis bekæmpelse af terrorisme og rettigheder for ofre for kriminalitet. Derefter lægges der op til politiske drøftelser om initiativerne og om at finde den fornødne finansiering.

Ved de sidste mange terrorangreb i København i 2015, i Barcelona i 2017, i Marokko i 2018 og Sri Lanka i 2018 har de danske myndigheder end ikke dannet sig et overblik over, hvem der bør anses for at være danske ofre. Og det på trods af at både EU og FN, siger at terrorofre skal have hjælp. Med det samme – og med mere længevarende støtte.

”Det er meget glædeligt at Folketinget nu ser ud til at anerkende, at det er en fælles og offentlig opgave at sikre at ofrene får hjælp” siger Pia Toftdal, sekretariatschef i Finn Nørgaard Foreningen og fortsætter:

”Når terrorister angriber, er deres mål at skabe utryghed. Og ofrene er tilfældige mennesker. Dem har vi et særligt ansvar overfor. Det er erkendt i EU og FN, og det er godt, at de danske politikere nu udviser rettidig omhu, og træffer beslutningen nu, hvor vi ikke står midt i en ulykkelig terrorsag. Samtidig ser det også ud til, at Folketinget endelig vil anerkende, at man skal tage hånd om de terrorofre, som siden 2015 er blevet ladt i stikken”

”Jeg har stillet forslaget, fordi det for SF og mig er helt afgørende, at vi får forbedret ofrenes retsstilling” siger SFs retsordfører, Karina Lorentzen og fortsætter:

”Jeg kan næsten ikke rumme, at vi har svigtet både familie og pårørende til danske terrorofre men også de overlevende, som kunne være blevet ramt. Der er tale om mennesker, som har oplevet dramatiske, livsændrende katastrofer, som for manges vedkommende har mærket dem for livet. Det er en forsømmelse, at de ikke har fået hjælp – det skal vi ændre fremadrettet”

”Det er et godt beslutningsforslag fra SF, som regeringen agter at støtte, for det er vigtigt, at vi støtter terrorofre bedst muligt og derfor sætter jeg nu gang i udredningsarbejdet. Jeg forventer, at undersøgelsen kan være færdiggjort inden årets udgang, så vi kan få afdækket, om vi kan gøre mere, hvis det ulykkelige skulle ske igen en dag” udtaler Justitsminister Mattias Tesfaye.

Offentlig høring
Dagen efter drøftelsen i Folketinget afholder Finn Nørgaard Foreningen høringen ”Rettigheder for terrorofre” på Christiansborg. Høringen sætter fokus på terrorofres rettigheder og har deltagelse af både danske terrorofre og internationale eksperter, der belyser terrorofres behov, rettigheder og praksis i andre lande. De internationale eksperter er:

Levent Altan, Executive Director, Victims Support Europe, medansvarlig for drift af EU Centre of Expertise for Victims of Terrorism.

Jeanne Sulzer, menneskerettighedsadvokat og hovedforfatter af FN's Model for Legislative Provisions for Victims of Terrorism

Gabriele Theren, Landesopferbeauftragte med ansvar for offerhjælpen i Sachsen Anhalt, Tyskland. Stillingen blev oprettet efter terrorangrebet på synagogen i Halle 2020.

Høringen, der er åben for alle, kræver tilmelding via Finn Nørgaard Foreningens Facebook-side.


Pressekontakt:

Finn Nørgaard Foreningen, Pia Toftdal: 22 46 23 99, pia.toftdal@gmail.com

SF, Karina Lorentzen: 61 62 30 45, karina.lorentzen.dehnhardt@ft.dk

Justitsministeriets Presseafdeling: Peter Parbo, 23 24 54 37, peje@jm.dk


Fakta:

Ifølge EU’s direktiver har terrorofre ret til:

• anerkendelse og respekt som offer for terrorisme

• støtte i form af lægehjælp, specialiseret psykologisk traume-behandling, information, praktisk bistand, juridisk bistand, støtte til
kommunikation med eksempelvis medier, peer-støtte mv.

• beskyttelse i form af fysisk beskyttelse og beskyttelse fra sekundær viktimisering

• adgang til retfærdighed i form af sikker deltagelse i strafferetlig proces

• kompensation og genrejsning i form af økonomisk kompensation. Det vil sige økonomisk hjælp til at overkomme de finansielle
konsekvenser af et terrorangreb samt økonomisk hjælp til dækning af udgifter til fysisk eller psykisk behandling samt udgifter til de retslige
processer, som følger af et terrorangreb.

EU anbefaler endvidere, at staterne giver ofre for terror adgang til at kende sandheden. De har behov for at vide, hvad der er sket, og hvordan og hvorfor. SF anbefaler i beslutningsforslaget, at det også undersøges, hvordan dette bedst kan sikres, at der bliver iværksat undersøgelser af forløb omkring terrorangreb.

Samtidig med at Folketinget behandler beslutningsforslaget om rettigheder for terrorofre, behandles beslutningsforslag om retskrav på erstatning til ofre for en terrorhandling begået i udlandet. Sidstnævnte beslutningsforslag er ligeledes fremsat af SF.


Relevant information

Tilmelding til høring om rettigheder for terrorofre
https://finnnorgaardforeningen.nemtilmeld.dk/8/

Link til beslutningsforslag B150
https://www.ft.dk/samling/20211/beslutningsforslag/b150/index.htm

Link til beslutningsforslag B167
https://www.ft.dk/samling/20211/beslutningsforslag/b167/index.htm


Billeder


Pressekontakt

Pia Toftdal
Sekretariatsleder
  +45 22 46 23 99
  +45 22 46 23 99

Firma

Finn Nørgaard Foreningen
Vognmagergade 10, 1.
1120 København K, Danmark

  +45 22 46 23 99
  +45 22 46 23 99

http://finn-nørgaard.dk

Modtag nyheder fra Finn Nørgaard Foreningen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire