Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/03-22   -   Pressemeddelelse

For 200.000 døve ghanesere er tegnsprog nøglen til samfundetPå Verdens Høredag - den 3. marts 2022 - slår Danske Døves Landsforbund et slag for retten til tegnsprog verden over. Forbundets årelange indsats i Ghana viser, at tegnsprog er adgangsbilletten til en plads i samfundet for mange døve. Landsforbundet vil derfor intensivere det internationale arbejde i fremtiden

Adgangen til tegnsprog hele livet bør være en fundamental menneskeret verden over. Det mener Danske Døves Landsforbund (DDL), der markerer Verdens Høredag - den 3. marts 2022 – ved at slå et slag for retten til tegnsprog igennem hele livet. Tegnsprog er nemlig nøglen til deltagelse i samfundet for de mere end 70 millioner døve, der er rundt omkring i verden. En nøgle, der er med til at give døve en frihed til at bestemme over deres eget liv.

Derfor har DDL i en årrække arbejdet på at sikre retten til tegnsprog i flere af udviklingslandene i Afrika. Et af landene er Ghana. Her har flere døve fået adgang til tegnsprog - og de muligheder, som det giver at kunne udtrykke sig. Ifølge Kasper Bergmann, leder for DDL’s internationale afdeling, er tegnsprog også et sprog, der gør landets døve i stand til at leve et fuldgyldigt liv:

”Ghanesisk tegnsprog er for døvesamfundet i Ghana nøglen til tilgængelighed og inklusion. Med det får de adgang til uddannelse, arbejde, kulturliv og sociale fællesskaber. Det er altså i kraft af tegnsprog, at de aktivt kan styrke deres position i samfundet. Det giver dem adgang til at deltage i samfundet og opnå de samme muligheder, som andre har,” mener Kasper Bergmann.

Indsatser har stor samfundsmæssig indflydelse
Projektpartnerskabet med GNAD (Ghana National Association for the Deaf) har også haft stor samfundsmæssig indflydelse, da der nu bl.a. er tegnsprogstolkning til aftennyhederne på direkte tv. Derudover har de to partnere sikret kommunal støtte til døve erhvervsdrivende, hvor godt 12.000 døve ghanesere gennem de sidste 14 år har modtaget støtte - og derigennem er blevet mere selvhjulpne.

Ifølge Kasper Bergmann er det tale om et gensidigt partnerskab, som har bidraget til en række indsigter og resultater for de omkring 200.000 døve i landet i løbet af de 14 år, som projektet har varet.

Danske Døves Landsforbund opruster den internationale indsats
Til trods for at DDL er ved at afslutte partnerskabet med GNAD, betyder det ikke, at kampen for at sikre retten til tegnsprog hele livet er slut. De mange indsigter og gode resultater fra projektet i Ghana har været en inspirationskilde for landsforbundet - og skal være med til at påvirke DDL’s fremtidige projektpartnerskaber.

Ifølge landsformanden i DDL, Lars Ahlburg, er de internationale indsatser vigtige:

Lige nu driver vi flere projekter forskellige lande i Afrika og har også projekter i Jordan og Vietnam. Det gør vi, fordi det er vigtigt at sikre døves fremtidsmuligheder globalt, og fordi vi ved at dele vores viden og ekspertise selv bliver klogere på verden omkring os. Med andre ord er tegnsprog også en bæredygtig investering nationalt, såvel som internationalt, fastslår landsformanden.

Danske Døves Landsforbund er derfor i gang med at rejse midler til flere projektpartnerskaber, så de kan intensivere og fortsætte deres internationale indsats for at sikre flere døve ret til tegnsprog - hele livet.

"Vi er blevet så inspireret af det store engagement og alle de flotte resultater, vi har opnået i Ghana, at vi nu er i fuld gang med at udvide projektpartnerskaberne med døveforbundene i Rwanda, Niger, Mali, Togo, Elfenbenskysten, Jordan og Vietnam. Gennem partnerskaberne kan vi forbedre døves adgang til samfundet - og sikre ret til tegnsprog hele livet for døve borgere" slutter Lars Ahlburg.

Faktaboks:
Tegnsprog bruges af ca. 70 millioner døve verden over. Godt 80 procent af dem lever i udviklingslande. Sammenlagt findes der mere end 300 forskellige tegnsprog verden over. Hver sit tegnsprog har hver sin grammatik og indeholder alle de elementer, som ethvert andet sprog har.

Danske Døves Landsforbunds mangeårige indsats i Ghana har resulteret i:

- Oprettelsen af over 100 lokalforeninger, der opsporer isolerede døve og oplyser dem og deres familie om ghanesisk tegnsprog samt deres
muligheder og rettigheder for et mere ligestillet liv

- 154 uddannede døvelærere hos landets 17 døveskoler, hvor der undervises på ghanesisk tegnsprog

- Oprettelsen af en tegnsprogstolke-uddannelse og hertil 65 uddannede tegnsprogstolke.

- Kommunal støtte til 12.000 døve ghanesere, der ønsker at være selvstændig erhvervsdrivende. Gennem årene har dette hjulpet dem til at
opnå større økonomisk sikkerhed.
Relevant information

Læs mere om DDL’s indsats i Ghana her:
https://ddl.dk/internationalt/ghana/


Billeder


Pressekontakt

Lars Ahlburg
Landsformand for DDL
  31 16 29 81
Cathrine Mejdal
Kommunikation
  20 90 06 60
Kasper Bergmann
Leder for DDL’s Internationale Afdeling
  20 90 06 60

Firma

Danske Døves Landsforbund
Brohusgade 17, sal 4
København N, Danmark

  20900666
  20900666

www.ddl.dk

Modtag nyheder fra Danske Døves Landsforbund på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire