Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/03-22   -   Pressemeddelelse

Nyt projekt skal bekæmpe social isolation blandt danske døveCoronapandemien har medført en større grad af social isolation blandt tegnsprogstalende døve og hørehæmmede i hele Danmark. Det vil et nyt projekt i Danske Døves Landsforbund (DDL) gøre op med.

Under titlen ”Fremad – ud af ensomheden, ind i fællesskabet” har DDL fået midler fra Socialstyrelsen til at styrke sine fællesskabsrettede aktiviteter og dermed bekæmpe social isolation blandt danske døve.

Målet er at styrke de sociale relationer for danske døve, der oplever sig som ressourcesvage, psykiske sårbare og socialt isolerede efter corona tiden. Ved at etablere kontakten til andre ligesindede tegnsprogstalende døve og hørehæmmede, er det meningen at deltagerne i projektet får afhjulpet deres sociale isolation og at de bliver mere integreret i det danske døvefællesskab.

Frivillig indsats bærer projektet
Projektet bæres fremad af en stor frivillig indsats. Ved at styrke den frivillige og ulønnede indsats, rekrutteres og trænes en stor gruppe af frivillige til projektets aktiviteter. Aktiviteternes omfatter blandt andet besøgsvennetjeneste, netværksgrupper og sociale arrangementer i medlemsforeninger. Her bliver deltagerne introduceret til informationsoplæg, vidensdeling og allervigtigst af alt netværksdannelse i deres nærområder.

Lars Ahlburg, der er landsformand i DDL, er meget tilfreds med, at netop dette område har fået bevilget midler. ”Det har været et stort problem med social isolation blandt døve under corona epidemien. Vi mener, at alle danske døve skal have mulighed for adgang til information, vidensdeling og et socialt frirum med andre på tegnsprog. Fremad projektet er derfor et skridt i den helt rigtige retning når det handler om styrke sårbare døves sociale relationer” udtaler han.


Billeder


Pressekontakt

Claus Staunstrup Nilsson
Sekretariatschef
  +45 20 90 06 60

Firma

Danske Døves Landsforbund
Brohusgade 17, sal 4
København N, Danmark

  20900666
  20900666

www.ddl.dk

Modtag nyheder fra Danske Døves Landsforbund på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire