Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/08-22   -   Pressemeddelelse

Minimerer energitab ved varehåndtering fra frostlagerEnergiforsyning og energiforbrug er en højaktuel udfordring, og når det handler om industriporte, er der et stort potentiale for energibesparelser. Det kan eksempelvis være på frostlagre i fødevareindustrien.

Varehåndtering og kørsel med frostvarer ud og ind ad frostlageret har altid været forbundet med energitab, når portene åbner mellem lagerhallerne. Forskellen på minus 26 grader og plus 12 grader fra den ene hal til den anden giver store energitab, hvis porten står åben i længere tid. Her kan en hurtigport med hurtige åbne- og lukketider være med til at minimere energitabet.

Lynporte til frostrum og ny portstyring:
Vores DS800 og DS850 hurtigportene er udviklet specifikt til frostrum. Den specialudviklede portdug er 43 mm tyk og har et særligt tætningssystem, hvor overlap i isoleringen sikrer, at der ikke opstår kuldebroer.

Frostportenes høje åbnehastigheder på op til 2,0 m/sek vil være med til at minimere åbnetiden. Det er også afgørende, at åbningsintervallerne tilpasses trucktrafikken, så porten åbner i tide, lige når trucken skal igennem og lukker i det øjeblik, trucken er på sikker afstand.

Det håndteres med en intelligent portstyring med indbygget frekvensomformer, som også sikrer en langsom opstart og nedbremsning af porten. Det mindsker slitagen på porten og gør den særdeles støjsvag, samtidig med at den fortsat åbner og lukker meget hurtigt.

Energibesparelser og forbedret flow:
Det skal sikres, at balancen mellem trafikken og energibesparelserne bliver så optimal som mulig. Herved kan man både opnå større energibesparelser, samtidig med at det er muligt at forbedre flowet i varehåndteringen.

I Door Systems portstyring er det et radarsystem, som opfanger truckens bevægelser, og som altså aktiverer portens åbne- og lukkemekanisme. Det er muligt at tilpasse aktiveringen af porten individuelt efter truckkørslen på lageret.

Truckførerne skal hverken aktivere porten manuelt eller sænke hastigheden, når de nærmer sig. Hurtigporten og styresystemet sørger for, at der er fri bane, og at porten kun er åben i den tid, det tager at afvikle transporten sikkert og effektivt gennem den.

Beregninger af energitab:
Hos Door System er portstyringen forsynet med sensorer, som måler temperaturen på begge sider af porten. I forbindelse med at porten åbner og lukker, logger systemet de kontinuerlige temperaturændringer.

Det gør det muligt at beregne hvor store energitab, der er tale om i forbindelse med trafikken ud og ind ad frostlageret. Virksomhederne får dermed et redskab, der kan dokumentere energitab og de forbedringer, det er muligt at lave i forhold til stadig at have en både effektiv og sikker drift.

Store porthuller – store energitab:
Styresystemet er testet og afprøvet på Teknologisk Institut. Portstyringen, loggen og beregningsmodellen tager højde for portens størrelse. Det er nemlig ikke altid, at portstørrelsen er med i overvejelserne, når bygherrer, arkitekter og entreprenører designer og planlægger lagerbygningerne.

Nogle steder laver man porthullerne alt for store. Det er særligt kritisk i forbindelse med frostlagre. Den nye portstyring gør det muligt helt præcist at dokumentere fordelene både ved mindre porte og ved en mere effektiv portdrift.

Se mere om Door Systems hurtigporte til frostrum DS800 og DS850: https://www.doorsystem.dk/produkter/rulleporte/ds800-ds850-frost-hurtigport/

Se mere om Door Systems portstyring: https://www.doorsystem.dk/produkter/portstyring/

Du er også meget velkommen til at kontakte Jan Christensen, Area Sales Manager for fødevarer på telefon 42 14 52 07 eller på e-mail jc@doorsystem.dk


Relevant information

Se mere om Door Systems hurtigporte til frostrum DS800/DS850
https://www.doorsystem.dk/produkter/rulleporte/ds800-ds850-frost-hurtigport/

Se mere om Door Systems portstyring
https://www.doorsystem.dk/produkter/portstyring/


Billeder


Pressekontakt

Kim Aschenberg
  +45 86 92 11 71
  +45 40 82 97 78

Firma

Door System A/S
Agerskovvej 16
DK-8362 Hørning, Danmark

  +45 86 92 11 71
  40829778

www.doorsystem.dk

Modtag nyheder fra Door System A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire