Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/03-22   -   Pressemeddelelse

Europæisk konference for livvagter på dansk jord

Livvagter krydser hver dag ulovligt landegrænser i Europa, for at beskytte deres klienter. Med ca. 50 fuldtids- privatansatte livvagter og omkring 200 deltidsansatte, er den danske omsætning på over 100 000 000,- MEN der er ingen optegnelser over, hvor mange udenlandske livvagter, der arbejder i Danmark.

Det anslås af International Association for Close Protection Officers, at ca. 6000 private livvagter arbejder I Europa. Langt de fleste er deltidsansatte og har mindre end 150 timers uddannelse bag sig. Alligevel rejser de på kryds og tværs af landegrænser, for at beskytte deres kunder/chefer. Dette gøres i de fleste tilfælde ulovligt.

Der findes ikke en international standard eller Europæisk standard for livvagt træning, sikkerhedsgodkendelse eller arbejdstilladelse. I Danmark varetages tilladelserne af Politiets Administrative Center, som kva loven ikke tillader private aktører at arbejde på offentlig vej eller, såfremt det er et vagtselskab, i civil og uden synligt vagtkort. Det betyder blandt andet, at en række virksomheder er nødt til at omgå loven og arbejde som ”konsulenter” – fremfor at få de tilladelser og dispensationer, der rent faktisk er lovhjemmel til at give.

Konsekvensen er, at vi jævnligt ser både danske og udenlandske livvagter/konsulenter, der ikke er bekendt med dansk lovgivning, arbejde i landet. Det samme ses i flere større Europæiske lande.

Derfor afholdes den 22. marts 2022 en konference, med deltagelse af både politikere, offentligt- såvel som privatansatte aktører fra adskillige lande, foruden eksterne interessenter. Denne konference vil danne ramme for etableringen af en komité, der skal arbejde hen imod en fælles standard for livvagtarbejde i Europa. Konferencen afholdes af IACPO, med den danske afdeling af American Society for Industrial Security (ASIS) som medvært.


Relevant information

Information og tilmelding:
www.cpostandards.eu


Pressekontakt

Henrik Otto
  26362200

Firma

IACPO
Kildebakkegårds Alle
2860 Søborg, Danmark

  26362200
  26362200

www.iacpo.com

Modtag nyheder fra IACPO på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire