Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/06-23   -   Pressemeddelelse

Fremtiden for krydstogter: MSC Groups krydstogt-division og Chantiers De L’Atlantique leverer det mest energieffektive krydstogtskibs-design nogensinde til MSC EuribiaSøsætningsceremonien for MSC Cruises' nyeste flagskib MSC Euribia fandt sted den 30. Maj på Chantiers de l'Atlantique i Saint-Nazaire, Frankrig. MSC Euribias ibrugtagning markerer endnu et vigtigt skridt på krydstogt-divisionens rejse mod at udfase fossile brændstoffer, da hun også vil “lægge sejl” til den første nul-udledning net-zero-rejse nogensinde for et krydstogtskib.

MSC Groups krydstogt-division og Chantiers de l'Atlantique fejrede den 30. Maj leveringen af MSC Euribia til MSC Cruises, der er det mest energieffektive krydstogtskibs-design nogensinde. Leveringen markerede endnu et vigtigt skridt på rejsen mod gradvist at udfase fossile brændstoffer i MSC Cruise Division's flåde og demonstrerer effektivt, hvordan fremtidens krydstogt vil se ud.

MSC Euribia er den sidste udvikling af den populære Meraviglia-klasse og det andet skib for MSC Cruises, der drives af LNG, der pt. er blandt de reneste og mest effektive brændstoffer, der i øjeblikket er kommercielt tilgængeligt i stor skala. Ombord har skibet en række miljøteknologier, der er de bedste i deres klasse, herunder avancerede spildevandsbehandlings-systemer og affaldshåndtering. Euribia er designet med fremtiden for øje, så hun nemt kan indarbejde fremtidige innovative teknologier inden for bæredygtighed, såsom kulstof neutrale, syntetiske og andre alternative brændstoffer, så snart de er tilgængelige i stor skala.

MSC Euribia er fremtiden for krydstogt i dag
MSC Euribia repræsenterer et spring fremad i forhold til tidligere skibe i sin klasse bygget til MSC Groups krydstogt division. Hun leverer endnu større energi effektivitet og forventes at blive det bedst præsterende krydstogtskib i verden, der præsterer ud over de seneste IMO Energy Efficiency Design Index-krav. Når skibet er i drift, udleder det op til 19% færre drivhusgasser pr. passager pr. dag end sine søsterskibe, der bruger konventionelle skibsbrændstoffer. Det svarer til 44 % mindre udledning af drivhusgasser pr. passager pr. dag end skibe, der blev bygget for bare 10 år siden.

Pierfrancesco Vago, bestyrelsesformand for MSC-koncernens krydstogt-division, siger:
"Med leveringen af MSC Euribia har vi taget endnu et stort skridt i retning af vores mål om netto nul drivhusgasemissioner. Ud over de mange miljømæssige innovationer, der er de bedste i klassen, har MSC Euribia et virkelig banebrydende energieffektivt design, der vil give en stor reduktion i drivhusgasudledningen i hele skibets levetid.

"Ofte fokuseres der primært på reduktionen af kulstofemmision i atmosfæren , og selvom det er en vigtig del af energiomstillingen, må vi ikke glemme at energieffektivitet vil spille en afgørende rolle for at reducere energiefterspørgslen i dag. Den reneste energi er den energi, vi ikke bruger, og MSC Euribia er blevet bygget med dette princip i centrum. Det er derfor, hun med sin ibrugtagning markerer en så vigtig milepæl mod vores mål om at opnå nul-udledning for vores fartøjer inden 2050.

MSC EURIBIA - Laurent Castaing, Chantiers de l'Atlantique General Manager, siger:
"Jeg er meget stolt af det stærke forhold mellem MSC Cruises og Chantiers de l'Atlantique. Dette 5. og sidste skib i Meraviglia-klassen markerer afslutningen på, hvad der allerede er en meget effektiv serie, og fortsættelsen af vores fælles miljømæssigt innovative projekter. "

Bygget til fremtiden - topmoderne miljøteknologi og design
MSC Euribia er bygget til fremtiden. Selvom skibet kan drives med flydende naturgas, kan skibsdesignet rumme drop-in vedvarende brændstoffer i dag samt eftermonteringer, der vil gøre det muligt for MSC at bruge brændstoffer, der endnu ikke er tilgængelige i dag i stor skala, såsom f.eks. såkaldt grøn metanol.

Yderligere topmoderne teknologi omfatter avancerede vand- og affaldsbehandlingsanlæg. MSC Euribia har de nyeste vand- og affaldsbehandlings-faciliteter. Spildevandet behandles til en meget høj kvalitet, der er af en bedre standard end mange kommunale spildevandsrensnings-systemer på verdensplan. Teknologien lever op til de strengeste internationale IMO-standarder - herunder den såkaldte Baltic-standard, der er blandt verdens strengeste.

Pierfrancesco Vago tilføjer: "Det er vigtigt for os, at de skibe, vi bygger i dag, er klar til at tage imod de nye bæredygtige brændstoffer, der er på vej. Vi ønsker også at sikre, at de nemt kan eftermonteres med ny teknologi og nye effektiviseringer, der vil hjælpe med at levere netto nul drivhusgasemissioner. Dette er et skib, der virkelig er bygget med fremtiden i tankerne."

MSC Euribias rejse uden udledning af drivhusgasser
For første gang i branchen vil MSC Euribia gennemføre en rejse med netto nul drivhusgasudledning. Det nybyggede skib, som er det 22. skib i MSC Cruises' flåde, vil sejle fra Saint-Nazaire i Frankrig til København i Danmark og opnå netto nul drivhusgasemissioner for at demonstrere, at det er muligt at sejle netto nul i dag.

Netto-nul-rejsen vil bruge bio-LNG ved hjælp af et massebalance-system, den mest omkostningseffektive og miljøeffektive metode til at levere fordelene ved vedvarende biogas. Hele forsyningskæden vil være i fuld overensstemmelse med EU's direktiv om vedvarende energi (RED II), og hver enkelt batch af den samlede producerede bio-LNG er blevet certificeret af International Sustainability & Carbon Certification (ISCC).

MSC-koncernens krydstogt-division har forpligtet sig til at opnå netto nul drivhusgasemissioner fra sine maritime aktiviteter inden 2050. Skibsdriftens emissionsintensitet er faldet med 33,5 % siden 2008, og vi vil opnå en reduktion på 40 % før IMO's 2030-mål.

MSC samarbejder i dag med brændstofleverandører og andre om at implementere bæredygtige drop-in-brændstoffer som avancerede biobrændstoffer og biogas. I fremtiden vil såkaldt grøn metanol sandsynligvis bidrage til MSC reduktionen af kulstofemissioner i atmosfæren, og det samme vil syntetiske e-fuels som grøn brint og eLNG. Fokus er på udvikling af skalerbare løsninger, der kan bruges universelt.

Møntceremonien for MSC World America
Møntceremonien for det tredje LNG-drevne skib i MSC Cruises' flåde og det første baseret i USA, MSC World America, fandt også sted den 30. Maj som et yderligere skridt mod at skabe en verden, hvor teknologi møder innovation for en mere bæredygtig krydstogt oplevelse. Det nye skib, der kommer i 2025, vil indeholde mange af de miljømæssige innovationer, der findes på MSC Euribia, men med yderligere som banebrydende teknologi til næsten at eliminere metanudslip fra LNG, når det er i drift. De to gudmødre til denne traditionelle ceremoni var Silvia Turbia fra MSC Cruise Divisions og Séverine Blandin fra Chantiers de l'Atlantique.

Henri Doyer, Chantier de l'Atlantique MSC Program Director, kommenterer: "Dette 19. skib - det andet i World Class-serien - er resultatet af et langt partnerskab mellem MSC Cruises og Chantiers de l'Atlantique. Jeg er begejstret over at kunne meddele, at MSC World Europa, MSC Euribia og MSC World America er de tre mest energieffektive og miljøvenlige skibe i krydstogtbranchen."

SLUT

MSC Euribia og krydstogtdivisionens miljøteknologi:
MSC Euribias funktioner og miljøteknologier:
Bruttotonnage: 184.011
Længde: 331 m
Bredde: 43 m
Højde: 73,6 m
Passagerkapacitet: 6 334

Motorer og brændstof:
Fire Wärtsilä Dual Fuel-motorer: 2 x 16V46DF og 2 x 12V46DF
Motorerne kan køre på flydende naturgas (LNG) og på marinegasolie med lavt svovlindhold (MGO).

Verdens første krydstogt med netto-nul-emission:
Nazaire til København ved hjælp af bio-LNG ved hjælp af et massebalancesystem, den mest omkostningseffektive og miljøeffektive metode til at levere fordelene ved vedvarende biogas. MSC Euribia kan drives med flydende naturgas (LNG), som stort set eliminerer svovloxider og partikler og reducerer nitrogenoxider med 85 %. Det reducerer også udledningen af drivhusgasser med op til 20 % (på en CO2-ækvivalent basis).


Om LNG
LNG er et overgangs-brændstof: Motorteknologien om bord og brændstofsystemerne kan allerede i dag bruge bio- og syntetisk LNG. I fremtiden kan skibsdesignet rumme eftermonteringer, der gør det muligt for de LNG-drevne skibe at bruge grøn metanol. MSC Cruises er forpligtet til at anvende drop-in vedvarende brændstoffer og fremskynde energiomstillingen til netto-nul.

Energieffektivitet
MSC Euribia er det mest energieffektive krydstogtskib nogensinde. MSC Euribia vil opnå et IMO Energy Efficiency Design Index (EEDI), der er 55% bedre end det nuværende krav, og hun forventes at være det mest energieffektive krydstogtskib i verden på tidspunktet for hendes søsætning. MSC Euribia vil udlede op til 19% færre drivhusgasser pr. passager pr. dag end sine søsterskibe, der bruger konventionelle skibsbrændstoffer. MSC Euribia vil udlede op til 44 % mindre drivhusgasser pr. passager pr. dag end skibe, der blev bygget for blot 10 år siden.

Avancerede vand- og affaldsbehandlingsanlæg
Spildevandet renses til en meget høj kvalitet, der er bedre end mange kommunale spildevandsrensnings-systemer på verdensplan. Teknologien lever op til de strengeste internationale IMO-standarder - herunder den såkaldte Baltic-standard. Avancerede affaldshåndteringssystemer til at reducere, genbruge og genanvende det affald, der genereres om bord.

MSC Cruises har forpligtet sig til at være en virksomhed med netto nul drivhusgasudledning inden 2050.
Udlednings-intensiteten for vores skibsdrift er faldet med 33,5 % siden 2008, og vi vil opnå en reduktion på 40 % forud for IMO's 2030-mål. At opnå netto-nul udledning vil kræve mere end at finde yderligere driftseffektivitet: Vi omfavner nye teknologier og skifter til ikke-kulstofholdige og vedvarende brændstoffer. Vi samarbejder med brændstof leverandører og andre om at implementere bæredygtige drop-in-brændstoffer som avancerede biobrændstoffer og biogas i dag. I fremtiden vil grøn brint og grøn metanol sandsynligvis bidrage til vores dekarbonisering, og det samme vil syntetiske e-fuels. Vores fokus er udviklingen af skalerbare løsninger, der kan bruges universelt.

Om MSC-koncernens krydstogtdivision
Krydstogtdivisionen i MSC Group, det førende privatejede schweizisk-baserede shipping- og logistik-konglomerat med over 300 års maritim arv, har hovedkontor i Genève, Schweiz, og har to forskellige brands inden for sin struktur - det moderne og luksus-brandet.

MSC Cruises, det moderne brand, er verdens tredjestørste krydstogtbrand og førende i Europa, Sydamerika, Mellemøsten og det sydlige Afrika med en større markedsandel og en større kapacitet end nogen anden aktør. Det er også det hurtigst voksende globale krydstogtmærke med en stærk tilstedeværelse på markederne i Caribien, Nordamerika og Fjernøsten.

Flåden består af 21 moderne skibe kombineret med en betydelig fremtidig global investeringsportefølje af nye skibe, og den forventes at vokse til 23 krydstogtskibe i 2025.

MSC Cruises tilbyder sine gæster en berigende, fordybende og sikker krydstogtoplevelse inspireret af selskabets europæiske arv, hvor de kan nyde internationale restauranter, underholdning i verdensklasse, prisvindende familieprogrammer og den allernyeste brugervenlige teknologi om bord. Hvis du vil vide mere om det moderne brands rejseplaner og oplevelsen om bord på skibene, kan du se her.

I mellemtiden er luksusmærket Explora Journeys klar til at gå i drift i 2023 med en flåde med de nyeste og mest avancerede miljø- og maritime teknologier, der findes. Det første af dem får en bruttotonnage på 63.900 GT og 461 af de største suiter til søs, alle med terrasser ved havet. Disse luksusskibe vil introducere luksussegmentet for en bred vifte af nye gæsteoplevelser og andre aktiviteter samt generøse forhold mellem offentlige rum, ud over at fremvise meget innovativt design. For yderligere information om Explora Journeys se venligst her.

MSC har længe været engageret i miljøforvaltning med et langsigtet mål om at opnå netto nul-emissioner for sine aktiviteter inden 2050. Virksomheden er også en betydelig investor i den næste generation af miljøvenlige marine-teknologier med det formål at støtte deres fremskyndede udvikling og tilgængelighed i hele branchen. Du kan læse mere om virksomhedens miljømæssige engagement her.

Endelig kan du læse mere om MSC Foundation, MSC Groups eget redskab til at lede, fokusere og fremme sine bevaringsmæssige, humanitære og kulturelle forpligtelser her.

Om Chantiers De L'Atlantique
Takket være sine teams' ekspertise og sit netværk af underleverandører kombineret med den bedste industrielle teknologi, er Chantiers de l'Atlantique førende indenfor design, integration, test og præcis levering af krydstogtskibe, flådefartøjer, elektriske transformerstationer til havvindmølleparker og flådeservice. Virksomheden er en pioner inden for morgendagens udfordringer. Takket være sin forskning og udvikling tilbyder Chantiers de l'Atlantique skibe med den højeste miljømæssige ydeevne samt udstyr til havvindmølleparker, hvilket gør det til en vigtig aktør i den globale energiomstilling.
For yderligere information se venligst her.

Pressekontakt

Kirsten Dinesen
  22170339

Firma

MSC Cruises
Kronprinsessegade 26
1306 København K, Danmark

  22170339


Modtag nyheder fra MSC Cruises på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire