Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/07-23   -   Pressemeddelelse

MSC Cruises offentliggør sin SDG-rapport for 2022

· Der er sket fremskridt på tværs af alle seks vigtige arbejdsområder, herunder målet om netto-nul drift i 2050, omsorg for medarbejderne, støtte til bæredygtig turisme og udvikling af en bæredygtig indkøbspolitik.

· Flådens forbrug af fossile brændstoffer (kulstof-intensitet) er faldet med 33,5 % siden 2008.

· Lancering af MSC World Europa, verdens største LNG-drevne krydstogtskib

· Første system med fastoxid-brændselsceller om bord på et stort krydstogtskib

Geneve, Schweiz - 20/7 2023 - MSC Cruises har offentliggjort sin SDG rapport for arbejdet mod SDG baseret bæredygtig drift for 2022, som fremhæver de fremskridt, der er sket i løbet af året med hensyn til at opnå bæredygtighed. 

strategien er baseret på de væsentlighedskriterier, der blev besluttet  i 2019 og revideret i 2021. Denne proces har sikret, at MSC Cruises' opmærksomhed er fokuseret på emner af størst betydning for MSC Cruises' eksterne og interne interessenter, og hvor dets indflydelse på verden betyder, at virksomheden har et ansvar for at handle.

Handlingsplanen for SDG er fokuseret på seks prioriterede arbejdsområder med fremskridt inden for specifikke handlinger inkluderet i SDG-rapporten for at sikre, at virksomheden er ansvarlig for at levere dem. De seks områder i handlingsplanen for bæredygtighed stemmer overens med FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG) - en fælles vision for den rolle, som enkeltpersoner, virksomheder og regeringer skal spille i overgangen til en bæredygtig verden.

Sustainability Advisory Board for MSC Groups krydstogts-division, som omfatter MSC Cruises-brandet, ledes af bestyrelsesformand Pierfrancesco Vago. Bestyrelsen er ansvarlig for at sikre den fortsatte relevans af SDG bæredygtighedsstrategien og for at gennemgå fremskridt, vejledt og støttet af bæredygtighedsteamet. 

Linden Coppell, MSC Cruises' Sustainability Vice President, udtaler: "For at sikre, at vores bæredygtighedsstrategi og vores handlingsplan for bæredygtighed er fortsat relevante, er vi i løbende dialog med vores medarbejdere, gæster og vigtige eksterne interessenter. Gennem denne dialog kan vi sikre, at vores nuværende fokusområder er passende, og identificerer eventuelle nye områder, når de opstår - mens vi nøje overvåger fremskridtene med de seks nøglesøjler i vores handlingsplan." 

Læs de mere konkrete detaljer og indsatser i SDG programmet nedenfor i afsnittet: MSC Cruises konkrete SDG indsatser

I 2022 er der sket fremskridt indenfor alle områder af MSC Cruises' handlingsplan for bæredygtighed, og her er højdepunkterne: 

PLANET - Overgang til netto nul-emissioner, forbedring af lokal luftkvalitet og kontrol af ressourceforbrug og affald. 

MSC Cruises er fuldt ud forpligtet til at udføre sin rolle i håndteringen af klimaforandringer og fremme havets biodiversitet. Med stor beslutsomhed fremskynder virksomheden aktivt indsatsen for at opnå netto-nuludledning inden 2050. Gennem tæt samarbejde med anerkendte teknologivirksomheder, skibsværfter og brændstofleverandører stræber vi efter at skubbe grænserne for innovation og udforske nye muligheder. Et vigtigt skridt på denne afgørende rejse var introduktionen af vores første LNG-drevne skib i 2022, som markerede en vigtig milepæl mod en mere bæredygtig fremtid. Vi står fast på vores engagement i at skabe en mere miljøansvarlig krydstogtindustri.

PLACE - Støtte til bæredygtige destinationer, udvikling af terminaler 

Vores krydstogter giver folk mulighed for at besøge nogle af de smukkeste og mest spændende destinationer, verden har at byde på - og vi ønsker at hjælpe dem med at forblive sådan. Vi ønsker at levere positive sociale og økonomiske resultater for de lokalsamfund, vi besøger. Vores investeringer i udviklingen af nye bæredygtige krydstogtterminaler skaber arbejdspladser og bringer nye besøgende til disse steder. Vi er også aktive tilhængere af destinations-forvaltning og fortsætter med at samarbejde med Cruise Lines International Association (CLIA) og andre krydstogtrederier for at styre antallet af besøgende og støtte ambitionerne om bæredygtig turisme på de destinationer, vi besøger. Vi er medlem af den CEO-ledede Sustainability Committee og Sustainability Task Force i World Travel & Tourism Council (WTTC), hvor vi arbejder tæt sammen med rejsebranchens partnere om at udvikle og implementere bæredygtige løsninger for vores branche.

MENNESKER - Støtte til vores medarbejdere og besætningens trivsel 

Vores førsteprioritet er at holde vores passagerer og besætninger sikre og raske. Vi er stolte af den fremragende sundhedspleje, vi tilbyder på vores skibe, og selvom COVID-19 ikke længere er den trussel, den var, fortsætter vi med at opretholde en eksemplarisk hygiejnepraksis. Vi har også et omfattende sikkerhedsstyringssystem på plads og sigter mod at identificere risici, så vi kan handle, før der opstår hændelser. Vores besætning spiller en meget vigtig rolle i at gøre vores gæsteoplevelse til en succes, og vi ved, hvor vigtigt det er at støtte deres velbefindende. Vi tilbyder al den uddannelse, vores medarbejdere har brug for til at gøre et godt stykke arbejde, og vi støtter dem med stort potentiale, som ønsker at udvikle deres karriere hos os.

INDKØB - Indkøb med ansvar for miljøet

Hvert år skal vi indkøbe tusindvis af forskellige ting for at drive vores virksomhed, fra motordele til håndsæbe, og besætnings-uniformer til mad og drikke. Derefter skal vi have det om bord på vores flåde af skibe, som konstant er på farten. I 2022 indledte vores Sustainable Procurement Committee en omfattende gennemgang af vores indkøbsprocesser og -praksisser for at identificere muligheder for at forbedre vores bæredygtighedsresultater. Vi ønsker at gå videre end specifikke programmer - såsom at eliminere engangsplast om bord - og ændre tankegangen hos vores indkøbere, så alle indkøbsbeslutninger træffes med miljøet og medarbejdernes velbefindende for øje. 

NOTER TIL REDAKTIONEN

MSC Cruises konkrete SDG indsatser

Flydende naturgas (LNG)

LNG er det reneste skibsbrændstof, der i øjeblikket er tilgængeligt i stor skala, og det eliminerer stort set lokal luftforurening og reducerer drivhusgasemissionerne betydeligt sammenlignet med konventionelle skibsbrændstoffer. Derfor har MSC Cruises investeret omkring 3 milliarder euro i tre LNG-drevne krydstogtskibe: det første, MSC World Europa, stævnede ud i december 2022; det andet, MSC Euribia, blev en del af flåden i juni 2023; det tredje - MSC World America - bygges i øjeblikket af Chantiers de l'Atlantique og vil blive søsat i 2025.

Forbedring af den operationelle effektivitet

Vi er godt på vej til at nå Den Internationale Søfartsorganisations mål om at reducere CO2-intensiteten i den maritime industri med 40 % i god tid inden 2030-målet.

Vi fortsætter med at gennemgå hver eneste kilometer af vores ruter, hvilket resulterer i en gennemsnitshastighed på 15,75 knob på tværs af vores flåde i 2022. Det er en nedgangfra 17,55 i 2018 - og dermed en reduktion på 10%. Vi fortsætter med at fremme digitaliseringen af vores energieffektivitets-program. I 2022 afsluttede vi installationen af Oceanly Performance på alle skibe i vores flåde. Denne platform muliggør løbende overvågning af tusindvis af rå datapunkter om position, hastighed, vejr, motorbelastning, flowmålere, brændstofforbrug, momentmålere og alt andet udstyr ombord, der er forbundet til en central dataindsamler.

Lokal luftkvalitet

Ved at tilslutte landstrøm kan vi slukke for vores skibsmotorer og tilslutte os det lokale elnet for at drive vores systemer om bord. Da elektriciteten transporteres til skibet gennem en specialdesignet transformer ved kajen, forhindrer denne proces emissioner fra dieselgeneratorer, forbedrer den lokale luftkvalitet og reducerer støj- og vibrationsniveauer - til gavn for både miljøet og de omkringliggende samfund. Efter betydelige investeringer i vores flådekapacitet tager vi konkrete skridt til at indføre og fremskynde brugen af landstrøm. Vi samarbejder tæt med de lokale myndigheder for at sikre kompatibilitet mellem vores skibssystemer og landstrømsinfrastrukturens design. Vi er taknemmelige for den fremsynede støtte fra havnemyndighederne.

Kontrol af ressourceforbrug og affald

Omkring 70 % af vores flådekapacitet er blevet udstyret med avancerede spildevandsrensningssystemer (AWTS). De systemer, der er installeret i vores fire nyeste skibe, går endnu længere og overholder fuldt ud kravene i IMO MEPC 227 (64), kendt som "Baltic Standard". Det er den strengeste standard for rensning og udledning af spildevand i den maritime industri. Faktisk svarer den til - og er nogle gange endda strengere end - mange landbaserede standarder.

Hele vores krydstogtflåde har opnået ISO 21070:2017-certificering for beskyttelse af havmiljøet, hvilket betyder, at vi håndterer affald på en bæredygtig og miljømæssigt ansvarlig måde. Denne certificering beviser, at vi skaber mindre affald end tidligere og har specifikke procedurer, der hjælper os med at håndtere affald på vores skibe, herunder håndtering, indsamling, adskillelse, mærkning, behandling og opbevaring. Det viser også, at vi har en passende skib-til-land-grænseflade til levering af affald fra vores skibe til havnemodtagelses-faciliteter.

Udvikling af terminaler

Vi har investeret i at skabe nye terminal-faciliteter i Durban, Miami og Barcelona. Disse giver os mulighed for - eller vil give os mulighed for - at indsætte vores mest miljømæssigt avancerede skibe på disse steder.

For at sikre, at vi bygger disse terminaler med miljøet i tankerne, er alle MSC Cruises' nye havneterminaler certificeret til LEED sølv eller højere. LEED -Leadership in Energy and Environmental Design - er et udbredt globalt klassificeringssystem for grønne bygninger. Dets strenge score-baserede systemer sikrer høje niveauer af effektivitet i både bygningsdesign og drift.

Bæredygtig turisme

Vi samarbejder med vores rejsearrangører og relevante lokale myndigheder om at finde måder at minimere belastningen på byens infrastruktur og trafik. Det omfatter at finde nye steder at besøge og udvide interesseområdet ud over bymidterne.

Vi er fast besluttet på at være en positiv og engageret spiller i at fremme bæredygtig turisme. Et stigende antal af vores passagerer er engagerede i bæredygtighedsspørgsmål og går meget op i at beskytte og forbedre det naturlige miljø. Det har vi reageret på i vores program for udflugter i land. I sommeren 2022 havde vores program for landudflugter det stærkeste fokus nogensinde på at minimere vores miljøpåvirkning og støtte naturpositive aktiviteter.

Støtte til lokalsamfund

MSC Foundation støtter lokalsamfund i nød gennem forskellige projekter og programmer, herunder langsigtede partnerskaber med Marevivo, UNICEF og Mercy Ships.

MSC Foundation fortsætter med at konsolidere sin globale rolle i at hjælpe de mest trængende ved at donere varer, iværksætte fundraising-ordninger og samarbejde med MSC Group om at yde logistisk støtte. 

I 2022 støttede fonden otte nødhjælpsinitiativer i ni lande. Den mest betydningsfulde støtte var til mennesker, der blev fordrevet af konflikten i Ukraine, Europas største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig. Fonden gav mere end 7 millioner euro i nødhjælp og assistance, donerede tusindvis af kilo madvarer, tæpper, soveposer og feltsenge og leverede gratis containere, logistik og transport til organisationer, der arbejder på stedet. De lancerede også en global indsamlingskampagne, Joining Hands for Refugees, hvor hver donation blev matchet af MSC Group, hvilket fordoblede kampagnens effekt. I marts 2023 havde kampagnen indsamlet over 150.000 euro, som blev fordoblet gennem fund-matching for at nå op på i alt 300.000 euro. 

Adfærdskodeks for forretningspartnere

Vi har et adfærdskodeks for forretningspartnere, som beskriver vores forventninger til vores leverandører og vores forpligtelse til at drive forretning på en retfærdig, etisk og ansvarlig måde. Vores Supplier Compliance Programme sikrer derefter, at specifikke klausuler om etisk forretningsadfærd og bæredygtighed indarbejdes i leverandørkontrakter og -aftaler.

Auditering af vores leverandører

Vores team identificerer eventuelle risici for vores leverandør-standarder ved at spore og overvåge vores forsyningskæder. Vores succesfulde auditerings-program har været på plads i flere år. Antag, at en leverandør viser sig at have overtrådt vores Code of Conduct, afhængigt af hvor alvorlig afvigelsen er. I så fald beslutter vi at opsige aftalen eller arbejde sammen med dem for at forstå, hvad der gik galt, og udarbejde en afhjælpnings-plan. Vi forbeholder os ret til at opsige aftalen, hvis vi ikke ser en hurtig forbedring.

Fødevaresikkerhed

Vi overholder ISO 22000 Food Safety Management-standarden, hvilket betyder, at vi har indført de bedste metoder til at undgå ulykker og kontaminering. Vi udfører over 4.000 fødevaresikkerheds-analyser hvert år, hvor vi tester retter eller de overflader og det udstyr, vi bruger til at tilberede og servere vores mad. På samme måde evalueres alle vores leverandører af mad og drikkevarer for overholdelse af fødevaresikkerheden.

Mere bæredygtige detailprodukter

I 2022 foretog indkøbsteamet for vores detailprodukter om bord en gennemgang for at se, om vi kunne mindske påvirkningen fra det, vi enten skaber eller køber til videresalg i vores forretninger.

Mange produkter, der er skabt til MSC Cruises eller Ocean Cay, er lavet af naturlige materialer - såsom bomuld, bambus og papir. Vi opfordrer leverandørerne af alle andre varer til aktivt at vælge og fremme bæredygtige muligheder fra deres portefølje.

Derudover har vi overvejet, hvordan vores produkter når frem til skibene, og vi har fjernet 90 % af luftfragten fra vores forsyningskæde. Det har vi gjort gennem bedre planlægning og ved at bruge en ny forudsigelig logistikprognose-model, der gør det muligt for os at forudse efterspørgslen om bord bedre.

-END-

Pressekontakt

Kirsten Dinesen
  22170339

Firma

MSC Cruises
Kronprinsessegade 26
1306 København K, Danmark

  22170339


Modtag nyheder fra MSC Cruises på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire