Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/11-23   -   Pressemeddelelse

Tæthed - en genvej til grønt byggeri

Tæthed spiller en stor rolle i forhold til at opnå klima- og energivenligt byggeri. Realdania og Innovation to Market står derfor bag LeakHunter ApS, som er i fuld gang med at vise rådgivere og udførende, at tæthed skal tages alvorligt, hvis man vil leve op til de stadig skarppere krav i bygningsreglementet.

Når der tales om tæt byggeri blander mange æbler og pærer og taler om klimaskærmens tæthed og bygningens ventilation som et og det samme.

Det mener direktør i LeakHunter Lars Due, som med støtte fra Realdania Innovation to Market vil hjælpe byggeriet med at fokusere mere på bygningernes tæthed. Ser vi mod fremtiden og den frivillig bærdygtighedsklasse kan omhyggeligt arbejde med tæthed bidrage med en reduktion på 20 procent af det samlede max CO2-krav i 2029.

Og LeakHunter har værktøjet, som skal gøre det nemt at opnå den tæthed, som er forudsætningen for et godt, grønt og klimarigtigt byggeri er allerede på markedet. Men fordomme mod tæthed trives, mener Lars Due:

- ”Nu skal vi også passe på, at det ikke bliver for tæt” hører vi ofte fra selv anerkendte arkitekter og bygherrer, som kalder tæthedsplaner for plastikposen. Det stammer selvfølgelig fra dengang, hvor utætheder i klimaskærmen blev anset for en del af bygningens ventilation, fortæller Lars Due og fortsætter:

- Men i utætte huse siver varm fugtig luft gennem isoleringslaget og giver opfugtning af konstruktionen og dermed vækstbetingelser for skimmel og mug. Det er de barske kendsgerninger. Og siver der kold luft ind i boligen igennem har vi også skimmel. Utætheder bidrager derfor på ingen måde til et sundt indeklima. Bygningen skal være så tæt som overhovedet mulig - også for for at minimere varmetabet mest muligt.

På den baggrund har LeakHunter ApS fået midler til at øge kendskabet til og anvendelsen af værktøjer, der kan øge tæthed.

Innovation to Market under Realdania har øremærket midler til LeakHunters gør-det-selv værktøj, som hedder en leakhunter, i forventning om, at den bliver en naturlig del af byggeprocessen fremover

- De fleste kender til blower-door-testen, som skal teste, om et afleveret byggeri er tæt. Den udføres af eksperter sent i byggeprocessen. Vi har udviklet den såkaldte leakhunter til den udførende, som så selv kan tjekke tæthed - inden der lukkes, siger Lars Due.

God respons på Building Green
LeakHunter oplevede på det netop overståede Building Green i København stor interesse for deres leakhunter.

- Især de udførende viste interesse, og de unge fangede hurtigt, at de stod foran et værktøj, der kunne være med til at kvalitetssikre deres arbejde. Det var super, at mærke den store interesse, som lover godt for et gennembrud for grønt og tæt byggeri, pointerer Lars Due

Det er ikke bare bygningen CO2-regnskab og det løbende driftsregnskab, som scorer på øget tæthed. Der er også en bundlinje, og det er dyrt, hvis der skal laves destruktive indgreb, når utætheder afsløres for sent.

- Test undervejs er en god garanti mod et kollossalt materialespil, som ofte æder håndværkerens bundlinje, når loftet skal pilles ned igen, fordi man opdager utætheder for sent. Det handler derfor om både CO2, energi og om at undgå materialespild – altså en klar grøn gevinst og god tryghed for den udførende, slutter Lars Due.

Kontakt
Direktør Lars Due, LeakHunter, telefon 20 88 66 63, mail lars@leakhunter.dk
Udviklingschef Anders Rostén, LeakHunter, telefon 31 72 03 50 , mail anders@leakhunter.dk


Relevant information

LeakHunter ApS
https://leakhunter.dk/


Billeder


Pressekontakt

Hjelm/PR
PR-rådgiver
  40 29 92 32

Firma

LeakHunter ApS
H.P. Hansens plads 32e
4200 Slagels, Danmark

  31 72 03 50

leakhunter.dk

Modtag nyheder fra LeakHunter på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire