Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/12-23   -   Pressemeddelelse

USERTRIBE A/S har modtaget midlertidigt forbud fra Sø- og Handelsretten mod at anvende SONAR som selskabsnavn

SONAR ApS har vundet første skridt i en selskabsnavnestrid i Sø- og Handelsretten. Den 1. december nedlagde Sø- og Handelsretten bl.a. midlertidigt forbud om USERTRIBE A/S anvendelse af navnet SONAR som selskabsnavn, da dette er i strid med selskabsloven.

”Vi er selvfølgelig glade for kendelsen efter halvandet års kamp for vores eget firmanavn, som vi har haft siden 1989. Det er overraskende, at en virksomhed med så højt profilerede investorer og bestyrelsesmedlemmer på trods af vores henvendelser ikke har overholdt Selskabslovens regler for anvendelse af selskabsnavne. Retten til eget selskabsnavn er noget af det mest elementære og selvfølgelige. Vi betragter dette som et avanceret tricktyveri ved højlys dag.”

Efter kendelsens afsigelse den 1. december er USERTRIBE A/S endnu ikke ophørt med at anvende SONAR som virksomhedsnavn, således som kendelsen fra Sø- og Handelsretten lyder. Der er følgelig anlagt en fogedretssag, der afholdes tirsdag den 19. december.

Gunnar Sehested-Larsen, stifter og direktør fortsætter:
”Det er en grænseoverskridende oplevelse, at se sit livsværks selskabsnavn blive skamredet. Endvidere erfare konsekvenserne i form af enorme mængder digitale fodspor såvel i pressen som på adskillige investor- og erhvervsplatforme, nationalt og internationalt. Vi står overfor et omfattende oprydningsarbejde med store omkostninger til følge.”

Kristina Skalberg udtaler videre:
”USERTRIBE A/S negligerer fortsat både selskabslovens regler om anvendelse af selskabsnavn, os som virksomhed og Sø- og Handelsrettens kendelse den 1. december.
Vores retssikkerhed er udfordret, da vi skal bære omkostningsbyrden for sagernes gennemførelse og konsekvenserne af den lange sagsbehandlingstid. Dette ved den ansvarlige ledelse i USERTRIBE A/S, der tydeligvis har satset på, at vi ikke kunne eller ville løfte sagen om brud på selskabsloven.
Det er vores opfattelse, at ledelse og bestyrelse efter kendelsen har handlet ansvarspådragende, og vi undersøger derfor muligheden for at anlægge straffesag mod ledelsesmedlemmerne.”

Relevant information

Link til kendelse
https://domstol.fe1.tangora.com/media/-300011/files/Kendelse_BS-26226-2023-SHR.pdf

Link til USERTRIBE A/S på CVR.dk
https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/33510608?fritekst=usertribe&sideIndex=0&size=10

Link til SONAR ApS på CVR.dk
https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/26648610?fritekst=sonar&sideIndex=0&size=10


Billeder


Pressekontakt

Kristina Skalberg
  22582122
  22582122

Firma

SONAR ApS
Moseranden 3
Hørsholm, Danmark

  22582122
  22582122

www.sonar.dk

Modtag nyheder fra NYHEDER FRA SONAR på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire