Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
Helen Begby
kommunikasjonssjef
  23 21 30 33
  930 63 160
   helen.begby@apollo.no
Beatriz Rivera
Kommunikasjonsrådgiver
  +47 908 74 516
  beatriz.rivera@apollo.no
Christine Hafnor
Kommunikasjonsrådgiver
  +47 908 74 516
  christine.hafnor@apollo.no
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire