Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
Helle Pedersen
Sales and Product Coordinator
  +4522371611
  hellep@witt.dk
Jacob Nielsen
Product Manager
  +4540139099
  jni@witt.dk
Randulf Rossbach
Sales Manager Norway
  randulf@witt.no
Kim Simonsen
Business Development Manager
  ksi@wittcare.com
Hanne Buur Bækgaard
Project Coordinator
  +45 96293379
  hbb@wittdesign.dk
Daniel Storm Larsen
Product Manager
  +45 4012 4280
  dsl@witt.dk
Randulf Rossbach
Area Manager, Witt Norge
  randulf@witt.no
Henrik Kammer
Sales and Product Manager
  +45 7025 2323
  hka@witt.dk
Henrik Buur
Product Manager
  hbu@witt.dk
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire