Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
11/04-03   -   Pressmeddelande

Banverket redovisar miljöpåverkan för utbyggnad av Södra stambanan

I dag lämnar Banverket sin Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, för utbyggnaden mellan Malmö och Lund till Länsstyrelsen för godkännande.
Banverkets MKB redovisar miljöpåverkan vid olika utbyggnadsalternativ för järnvägen mellan Malmö och Lund. Samt miljöpåverkan vid ett yttre godsspår mellan Åkarp och Håstad.
MKB:n ingår som en viktig del i Banverkets järnvägsutredning för utbyggnaden. MKB:n vägs i utredningen mot andra tunga delar; kostnader, trafikupplägg och tekniska lösningar.

Först när Länsstyrelsen godkänt kvaliteten på MKB:n, skickar Banverket ut hela järnvägsutredningen - där MKB:n ingår - på remiss till samtliga berörda kommuner och myndigheter. Samtidigt ställs järnvägsutredningen ut för synpunkter från allmänheten.
När samtliga synpunkter samlats in och beaktats, väljer Banverket ett alternativ ur sin järnvägsutredning. Därefter är det slutligen regeringen som tar ställning till om det är tillåtet att bygga järnväg enligt det valda alternativet.

Sträckan mellan Lund och Malmö är en av Sveriges mest trafikerade. I dag går närmare 350 tåg per dygn på banan. För att kunna garantera effektiva och punktliga transporter behöver sträckan byggas ut.

Pressekontakter


Företag

Banverket
Jussi Björlings väg 2
781 85 781 85 Borlänge, Sverige

  0243 – 55 55 60

http://www.banverket.se

Ta emot nyheter från Banverket per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire