Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
11/04-03 - Pressmeddelande

Banverket redovisar miljöpåverkan för utbyggnad av Södra stambanan

I dag lämnar Banverket sin Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, för utbyggnaden mellan Malmö och Lund till Länsstyrelsen för godkännande. Banverkets MKB redovisar miljöpåverkan vid olika utbyggnadsalternativ för järnvägen mellan Malmö och Lund. Samt miljöpåverkan vid ett yttre godsspår m..Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire