Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
26/10-10   -   Pressmeddelande

Fler åtgärder behövs för att få friska sjöar i Tyresån

Insatserna för att förbättra miljön i Tyresåns sjöar har medfört en halvering av fosforhalten i sjösystemet. Men problem med bland annat övergödning kvarstår och det krävs fler åtgärder för att nå vattendirektivets krav på god status.

Tyresåns vattenvårdsförbund presenterar nu ett åtgärdsprogram för de närmaste fem åren. I programmet föreslås drygt hundra åtgärder för att minska övergödningen, öka den biologiska mångfalden och förbättra för det rörliga friluftslivet.

– I Haninge handlar det bland annat om att rena dagvatten som kommer från stora vägar och tätorter, men också att ansluta avlopp i gamla sommarstugeområden till det kommunala avloppsnätet, säger Iréne Lundberg, projektledare vid Länsstyrelsen.

Som privatperson kan du också bidra till friskare sjöar genom att välja att tvätta bilen i bilvårdsanläggning och att gödsla varsamt. En annan enkel åtgärd är att undvika bekämpningsmedel i trädgården.

Tyresåns sjösystem har omkring trettio sjöar, stora och små, från skogsbygd till tätort. I systemet ingår bland andra sjöarna Drevviken, Ramsjön, Lycksjön och Rudansjöarna. Sedan i början av 1990-talet har kommunerna inom Tyresån och Länsstyrelsen samarbetat för renare vatten. De ingående kommunerna är Haninge, Huddinge, Stockholm, Tyresö, Botkyrka och Nacka kommuner.

Genom EU:s vattendirektiv har Sverige förbundit sig att se till att alla landets vatten uppnår en god status. För Tyresåns största sjöar - Orlången, Magelungen och Drevviken – anger de antagna miljökvalitetsnormerna att god status ska uppnås senast år 2021. I dag har sjöarna måttlig status. Det största miljöproblemet är övergödning orsakad av näringshaltigt dagvatten och utsläpp från enskilda avlopp.

För information
Iréne Lundberg, projektledare Länsstyrelsen, 08-785 51 06, irene.lundberg@lansstyrelsen.se

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  08-606 84 06


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire