Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
26/10-10 - Pressmeddelande

Fler åtgärder behövs för att få friska sjöar i Tyresån

Insatserna för att förbättra miljön i Tyresåns sjöar har medfört en halvering av fosforhalten i sjösystemet. Men problem med bland annat övergödning kvarstår och det krävs fler åtgärder för att nå vattendirektivets krav på god status.Tyresåns vattenvårdsförbund presenterar nu ett..Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire