Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
10/02-11   -   Pressmeddelande

SiS ungdomshem följer lagar och förordningar

Socialstyrelsens granskning av SiS ungdomshem visar att institutionerna i huvudsak följer lagar och förordningar i de delar granskningen avsett – men att det förekommer brister i dokumentationen.

– Det är glädjande att få ett kvitto på att det vi gör i allt väsentligt är korrekt. Det inspirerar oss att fortsätta vårt idoga arbete med hög rättssäkerhet och att bli ännu bättre på dokumentation, säger SiS generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Socialstyrelsens granskning har fokuserat på när ungdomar avskiljs eller vårdas i enskildhet på SiS ungdomshem. Granskningen sammanfattar att ungdomarna inom tvångsvården känner sig trygga.

Avskiljningarna och vården i enskildhet följer lagen. Däremot har det i några fall brustit kring dokumentation och delgivning.

– Det är en mycket viktig distinktion. Ungdomarna bemöts och vårdas på ett korrekt sätt. De känner sig trygga och lyssnade till. Det är ett gott betyg åt det arbete SiS personal gör, säger Ewa Persson Göransson.

Granskningen tar upp brister i samverkan mellan SiS ungdomshem och hälso- och sjukvården. Dessa har medfört att några av de placerade ungdomarna inte fått sjukvård i tid, främst inom den psykiatriska vården.

– Jag gör samma analys som Socialstyrelsen. Det är dock brister vi inte kan åtgärda på egen hand. Vi anstränger oss för att få sjukvården, inte minst psykiatrin, att ta emot våra ungdomar. Allt för ofta tvingas vi konstatera att våra ungdomar inte får den hälso- och sjukvård de behöver och har rätt till, säger Ewa Persson Göransson.

Fakta
Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Pressekontakter


Företag

Statens institutionsstyrelse
Box 16363
103 26 Stockholm, Sverige

  08-453 40 56 / 070-605 56 81


Ta emot nyheter från Statens institutionsstyrelse per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire