Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
10/02-11 - Pressmeddelande

SiS ungdomshem följer lagar och förordningar

Socialstyrelsens granskning av SiS ungdomshem visar att institutionerna i huvudsak följer lagar och förordningar i de delar granskningen avsett – men att det förekommer brister i dokumentationen.– Det är glädjande att få ett kvitto på att det vi gör i allt väsentligt är korrekt. Det in..Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire