Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
02/03-11   -   Pressmeddelande

Ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem har tillsammans med SRV återvinning tagit fram ett förslag till avfallsplan fram till 2020. Avfallsplanen och renhållningsföreskrifterna ska ge invånare och företag inom verksamhetområdet en bra avfallshantering och förutsättningar för en hållbar utveckling. Kommunen kommer att ta beslut kring dokumenten under hösten 2011

De fem Södertörnskommunerna samordnar regelverk och avfallsplan för att ha gemensamma mål och kunna vidta åtgärder enligt samma rutiner inom renhållnings- och återvinningsarbetet.

Förslagen ställs ut i kommunhusets entré under mars 2011 för att ge allmänheten möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Den 16/3 mellan kl 18-19 finns personal på plats för att svara på frågor.

– Det är en fördel för invånare och företag i alla fem kommunerna att verksamheten får gemensamma föreskrifter och en enhetlig avfallsplan, säger Mats Lostringer på samhällsutvecklingsavdelningen.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  070-652 36 78


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire