Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
02/03-11 - Pressmeddelande

Ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem har tillsammans med SRV återvinning tagit fram ett förslag till avfallsplan fram till 2020. Avfallsplanen och renhållningsföreskrifterna ska ge invånare och företag inom verksamhetområdet en bra avfallshantering och förutsättningar för en h..Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire