Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
01/07-19 - Pressmeddelande

Klargester – rimelig og pålitelig Gamma Septic Tank

Kingspan har utviklet Gamme Septic Tank som en direkte respons på markedsbehovet – en pålitelig og effektiv septiktank som er egnet for grunne applikasjoner.

28/03-19 - Pressmeddelande

Klargester BioFicient – En ny metod för hantering av avloppsrening

BioFicient-enheten är en ny metod för reningsverk utvecklad för avloppsrening för att hantera hushållsavfall i ett enkelt och kompakt system som omfattar tre behandlingszoner inom en "uni-tank"-design.

10/11-16 - Pressmeddelande

Kingspan Klargester lanserer et nytt og større BioDisc renseanlegg

Etter stadige forespørsler fra våre kunder har Kingspan Klargester utviklet et nytt større BioDisc BM renseanlegg for 225pe.Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire