Kvalitetssäkring av pressmeddelanden

Många av våra kunder skriver sina egna pressmeddelanden, men använder vår expertis för att säkerställa kvaliteten på texterna – så att de har en ännu större chans att få mediepublicitet.


Många av våra kunder skriver sina egna pressmeddelanden, men använder vår expertis för att säkerställa kvaliteten på texterna. Det gör vi genom att skriva om texten, vinkla budskapet ännu mer eller kanske hitta en annorlunda ingång till texten.

Samtidigt korrekturläser vi och ser till att ditt pressmeddelande uppfyller journalisternas krav på form och innehåll.

Vi har många års erfarenhet av att rikta budskap till pressen. Vi vet vad som fungerar och vårt dagliga arbete med pressmeddelanden gör att vi snabbt kan optimera ett budskap så att det har ännu större chans för mediepublicitet. Vi träffar ofta på oproffsigt utformade pressmeddelanden. De har liten chans att genljuda i pressen, vilket är synd eftersom någon förmodligen lagt ner mycket arbete på dem.

Om du redan har skrivit ett pressmeddelande, så gör vi gärna en redaktionell genomgång av texten med fokus på att vinkla texten så att budskapet kommuniceras klart och tydligt.

Om du vill veta mer om vår kvalitetssäkring av pressmeddelanden är du välkommen att e-posta oss eller ringa oss för ett samtal utan förpliktelse. Vi ger gärna och gratis vår uppriktiga åsikt om din nyhet och dess potential.

Du är välkommen att beställa mer information eller kontakta oss direkt här.