Professionella översättningar

Få dina pressmeddelanden, nyhetsbrev, webbsidor och andra säljtexter översatta av de bästa professionella och infödda översättarna.


Vi upplever mer och mer att PR och översättning är en internationell uppgift. Därför har vi vid sidan om våra övriga tjänster etablerat samarbete med några av de bästa professionella och infödda översättarna. Tack vare den stora mängd översättningar som vi genomför dagligen kan vi erbjuda de bästa priserna och översättarna.

Alla våra översättare är professionella översättare med relevant utbildning och är vana vid att översätta PR- och säljmaterial. De känner till mediernas krav på de gällande marknaderna och kan därför rikta och förbereda ditt material till den marknad du vill nå. Det gäller oavsett om det handlar om översättning av ett pressmeddelande, säljbrev, webbplats, nyhetsbrev, rapport eller andra texttyper.

Kvalitetssäkring och korrekturläsning av översättning
När du beställer en översättning från oss löser vi uppgiften snabbt och lever upp till en rad stränga kvalitetskrav. Därför kommer alltid våra översättningar att:

1. Följas hela vägen av samma professionella projektledare.
2. Utföras av en professionell, infödda översättare.
3. Korrekturläsas.

Få en gratis offert på översättning
Vår översättningstjänst består av ett nätverk med mer än 200 språkexperter från hela världen. Vi har ännu inte fått någon förfrågan om ett språk som vi inte kan översätta till eller från. Det är enkel att använda vår översättningstjänst. Du skickar ditt dokument och får normalt inom några timmar en gratis offert.

Tveka inte att ringa eller e-posta oss för att få veta mer om priser och alternativ eller få en gratis offert på översättning.

Du är välkommen att beställa mer information eller kontakta oss direkt här.


Beställ information