Underleverandører/underdatabehandlereUnderleverandører/underdatabehandlere

Nedenstående underleverandører kan få adgang til vores kunders persondata. Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden godkendt anvendelsen af underdatabehandlere på denne liste.

Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden specifikt godkendt anvendelsen af ovennævnte underdatabehandlere til netop den behandling, som er beskrevet ud for parten. Databehandleren kan ikke – uden den dataansvarliges specifikke og skriftlige godkendelse – anvende den enkelte underdatabehandler til en ”anden” behandling and aftalt eller lade en anden underdatabehandler foretage den beskrevne behandling.

Hvis der tilføjes nye underleverandører til denne liste vil alle kunder blive orienteret herom.

Leverandør Land Lovligt Grundlag Funktion Opdateret
MarketingPlatform Danmark Ja Udsendelse af mails 14-12-2020