Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/07-16   -   Pressemeddelelse

Lad forældrene låne penge til, men ikke købe barnets andelsbolig

Det er den tid på året, hvor nyudklækkede studenter forlader reden og søger mod de større byer for at gå i gang med studierne. Og mange forældre tyer i den sammenhæng til at købe lejligheder til de unge. Men i mange andelsboligforeninger er det ikke tilladt.

- Det handler først og fremmest om andelstanken. At det er de mennesker, der bor i ejendommen, der sammen ejer og driver den, siger juridisk chef og advokat i ABF, Shalaleh Momeni.

ABF's standardvedtægter - og langt de fleste foreningers vedtægter - åbner derfor ikke op for forældrekøb. Det er bopælspligten i vedtægterne, som forhindrer forældrekøb. Andelshaveren er forpligtet til selv at bo i andelsboligen, medmindre personen er fraværende af særlige grunde som f.eks. udstationering, sygdom og lign. i en kortere periode på typisk op til to år.

ABF foreslår derfor en alternativ løsning til forældrekøb. Nemlig at forældrene låner børnene pengene til andelslejligheden:

- Forældrene kan ofte låne penge billigere end den unge andelsboligkøber, enten med sikkerhed i eget hus eller på basis af egen økonomi. Pengene kan derefter lånes videre til barnet på favorable vilkår - fx et rente- og afdragsfrit lån.

- Barnet indtræder på denne måde som en almindelig andelshaver i andelsboligforeningen. Det betyder bl.a. at barnet hæfter for betaling af boligafgift til foreningen, men samtidig også vil få glæde af eventuelle prisstigninger på andelsboligen.

- Forældrene modtager ikke lejebetaling fra barnet, men bliver til gengæld heller ikke beskattet af lejeindtægten, som ville have været situationen ved et forældrekøb. Hvis forældrene har optaget lån for at låne pengene videre vil deres barn/børn, vil det være forældrene, der afholder udgifterne til lånet, men også dem, som får det fulde skattefradrag for lånet, siger ABF's juridiske chef.Relevant information

Læs mere om forældrefinansiering her:
http://www.abf-rep.dk/lov-og-fakta/koeb-og-salg-af-andelsbolig/foraeldrefinansiering/


Pressekontakt

Jan Hansen
Direktør
  +45 33 86 28 30
  +45 20 10 40 25

Firma

ABF
Vester Farimagsgade 1
1606 København V, Danmark

  +45 33 86 28 30

http://www.abf-rep.dk

Modtag nyheder fra ABF på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire