Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/10-21 - Pressemeddelelse

ABF: Positivt, at andelsboliger ses som en del af løsningen og at regeringen vil sikre blandede byer.

Det er vigtigt, at regeringen har fokus på at skabe flere billige boliger i hovedstaden, og ABF er glade for, at de også vil se på at bruge andelsboliger som et supplement til almene boliger.

11/12-20 - Pressemeddelelse

A/B Util i København vinder ABF-prisen som Årets Andelsboligforening 2020

Andelsboligforeningen Util i København er kåret til ”Årets Andelsboligforening 2020. Foreningen vinder prisen for andelshavernes store fokus på energirenoveringer og bæredygtighed. En indsats, som foreningen håber vil løfte ejendommens energimærke fra D til C.

24/10-20 - Pressemeddelelse

Andelsboliger: ”Stærkt bekymrende med forslag om afskaffelse af den offentlige ejendomsvurdering for andelsboliger”

Mandag d. 12. oktober udsendte skatteministeriet et forslag der de facto afskaffer den offentlige vurdering for private andelsboligforeninger. Den offentlige vurdering kan i dag bruges til at prisfast-sætte landets andelsboliger. En fjernelse kan få stor betydning for de over 375.000 danskere, der bor i landets private andelsboliger.

03/09-20 - Pressemeddelelse

Andelsboliger: Stærkt utilfredsstillende at ejendomsvurderingerne igen udskydes

I går onsdag d. 2. september meddelte skatteminister Morten Bødskov på et pressemøde, at de nye offentlige ejendomsvurderinger og dermed de nye boligskatter udsættes endnu en gang, så de sidste ”nye vurderinger” først forventes at komme med i det nye system i 2025.

27/04-20 - Pressemeddelelse

Andelsboliger: Fortsat stigninger i valuarvurderingerne

ABF har spurgt sine medlemmer, som har fået foretaget en valuarvurdering i perioden november 2019 og frem til udgangen af april 2020, om vurderingen er faldet eller steget. Her svarer 80% af de adspurgte, at de har fået en højere vurdering. 60% siger, at stigningen er på op til 5% og knapt 20% har oplevet stigninger mellem 6-10%.

05/02-20 - Pressemeddelelse

ABF forfølger bankers vurderinger af værditab

I sidste uge indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet aftale om at imødegå kortsigtede investeringer i private udlejningsejendomme. I forbindelse med aftalen har samtlige partier tilkendegivet, at man hverken ønsker at ramme andelsbo..

31/01-20 - Pressemeddelelse

ABF: Den politiske aftale betyder bedre betingelser for andelsboligområdet

Regeringen indgik torsdag aftale som skal imødegå kortsigtede investeringer i private udlejningsejendomme sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Herudover indeholder aftalen en række forslag og initiativer på andelsboligområdet.

29/01-20 - Pressemeddelelse

ABF: Spekulantstoppet ville være den mest balancerede løsning ift. et ind-greb i boligreguleringsloven

ABF er uforstående over for, at det ikke er lykkedes at samle et flertal i Folketinget om spekulantstoppet. En karensperiode på 7 år er det tiltag som effektivt vil lægge en dæmper på incitamentet til kortsigtede investeringer og det vil give lavere markedspriser på udlejningsejendomme. Samtidig vil netop denne model ifølge Finanstilsynet ikke ramme andelsboligerne ift. belåningsmulighederne.

10/12-19 - Pressemeddelelse

ABF-pris: Årets andelsboligforening 2019 er A/B Marina Fjordparken i Aalborg

Andelsboligforeningen Marina Fjordparken i Aalborg har vundet prisen som ”Årets andelsboligforening 2019”. Foreningen vinder prisen for evnen til at være en del af lokal-samfundet og brande andelsboligformen i Aalborg kommune med 215.000 indbyggere.

05/12-19 - Pressemeddelelse

ABF: Positivt at politikerne har lyttet

Boligminister Kaare Dybvad (S) har fremlagt et forslag til ændring af boligreguleringslovens § 5, stk. 2, samt forslag, der skal afværge de afledte konsekvenser for andelshavere i de private andelsboligforeninger.

28/06-19 - Pressemeddelelse

ABF: Nye ministre skal have fokus på andelsboliger

ABF byder de nye ministre; erhvervsminister Simon Kollerup, og boligminister Kaare Dybvad, velkom-men i arbejdstøjet. Der venter de nye Socialdemokratiske ministre en række vigtige opgaver ift. andelsboligsektoren.

01/05-19 - Pressemeddelelse

Slut med overprissager ved andelsboligkøb

1. maj udrulles en række tiltag, som skal medvirke til at reducere overprissager ved andelsboligkøb. For at hjælpe både køber og sælger undervejs i salgsprocessen, har Erhvervsstyrelsen sammen med ABF og andre professionelle aktører udviklet en værktøjskasse, som består af ABF’s forbedringskatalog, ABF’s afskrivningskurve samt en lovpligtig vejledning til køber om overpris.

20/02-19 - Pressemeddelelse

ABF: Ram nu de rigtige med nyt lovindgreb

Muligt lovindgreb mod ejendominvestorers mulighed for modernisering af lejeboliger i udlejningsejendomme vil også ramme andelshavere. ABF er bekymret.

10/01-19 - Pressemeddelelse

Frederiksberg Boligfond overtræder fortsat loven

I forbindelse med Frederiksberg Boligfonds salg af tre beboelsesejendomme til den amerikanske kapitalfond Blackstone, overholder fonden fortsat ikke lovgivningen.

22/12-18 - Pressemeddelelse

ABF vil politianmelde Frederiksberg Boligfond

I forbindelse med Frederiksberg Boligfonds salg af tre beboelsesejendomme til den amerikanske kapitalfond Blackstone, har Frederiksberg Boligfond fredag den 21.december 2018 omdelt materiale til de tre ejendommes lejere. ABF vil politianmelde Frederiksberg Boligfond.

27/11-18 - Pressemeddelelse

Årets andelsboligforening 2018

Andelsboligforeningen A/B Marsvej i Silkeborg har vundet prisen som ”Årets andelsboligforening 2018”. Foreningen vinder prisen for evnen til at engagere andelshaverne i den daglige drift, hvor en lang række af foreningens andelshusstande deltager i et af foreningens mange udvalg eller sidder i bestyrelsen.

25/05-18 - Pressemeddelelse

ABF afhjælper GDPR-forvirring

ABF har udgivet en vejledning og tre standarddokumenter med det formål at hjælpe private andelsboligforeninger med at overholde EU’s persondataforordning (GDPR), som træder i kraft den 25. maj 2018. Andelsboligforeninger bliver opkrævet gebyrer af samarbejdspartnere for dokumenter, som de nu kan få hos ABF.

13/12-17 - Pressemeddelelse

ABF-prisen ”Årets andelsboligforening 2017” går til A/B Elleparken i Kbh. SV

Andelsboligforeningen A/B Elleparken i København SV har vundet prisen som ”Årets andelsboligforening 2017”. Foreningen på 122 andelshavere vinder prisen for deres store fokus på miljøtiltag til gavn for både andelshavere og miljøet.

27/11-17 - Pressemeddelelse

Mere robuste andelsboligforeninger

Regeringen har i dag sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale, der vil fremme en mere robust andelsboligsektor. En aftale ABF’s direktør Jan Hansen er godt tilfreds med.

12/06-17 - Pressemeddelelse

ABF: Anbefalinger vil sikre mere robuste foreninger

Erhvervsministeriets nedsatte arbejdsgruppe er nu klar med en række anbefalinger vedrørende ansvarlig drift af andelsboligforeninger. ABF mener, resultatet er afbalanceret og positivt.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire