Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/12-22 - Pressemeddelelse

ABF byder ny minister velkommen

ABF ønsker den nye boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil tillykke med posten og ser frem til et godt samarbejde. Særligt glæder ABF sig over, at der i regeringsgrundlaget fo-kuseres på ”den blandede by”, og at andelsboliger ses som en del af løsningen.

07/12-22 - Pressemeddelelse

A/B Lersøgaard er Årets Andelsboligforening 2022

Årets Andelsboligforening 2022 er netop blevet kåret. Prisen gik til A/B Lersøgaard i København, for deres store indsats med bæredygtighed.

07/10-22 - Pressemeddelelse

ABF til politikerne: Husk økonomisk trængte borgere i andelsboliger, når I diskuterer politik i valgkampen

Der skal fokus på, at økonomisk trængte unge og ældre i andelsboliger ikke har samme muligheder for offentlig støtte, som i andre boligformer. Og der mangler stadig afklaring på, hvordan man sikrer reelle finansieringsmuligheder af andelsboliger. Det er blot to ting, ABF mener politikerne skal have for øje i valgkampen.

03/10-22 - Pressemeddelelse

Andelsboliger som vi kender dem, ER fremtiden!

Andelsboliger er hverken ejerboliger eller noget der minder om almene boliger. - Og det skal det heller ikke være i fremtiden!

23/06-22 - Pressemeddelelse

ABF: ”Løsningsforslag i ny rapport løser ikke problemerne”

Torsdag d. 23. juni udsendte erhvervsministeriet en rapport vedrørende finansiering af andelsboliger. Men de tiltag, der er blevet præsenteret i rapporten, er så små, at de ikke reelt løser noget. Det mener Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF), som også har deltaget i udvalgsarbejdet.

02/05-22 - Pressemeddelelse

Ny minister skal have fokus på andelsboliger: ABF byder den nye boligminister Christian Rabjerg Madsen velkommen i arbejdstøjet.

ABF ønsker Christian Rabjerg Madsen tillykke med udnævnelsen som boligminister og håber på fortsat tæt dialog med ministeren og ministeriet om boligområdet og i særdeleshed andelsboligsektoren. Der ligger en række aktuelle sager på andelsboligområdet. som ABF håber bliver fulgt til dørs af den nye boligminister.

21/04-22 - Pressemeddelelse

ABF: Ny Cevea-rapport afliver myter om andelsboliger

Ny analyse fra Cevea slår fast, at andelsboliger fortsat placerer sig mellem ejer- og lejeboligen og dermed er med til at sikre den blandede by. Samtidig viser undersøgelsen, at andelsboligen er den boligform der i størst grad skaber trygge og gode hjem for seniorer i provinsen.

21/12-21 - Pressemeddelelse

ABF tilslutter sig løsningsforslag i udvalgsrapport om andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper

Indenrigs- og Boligministeriet har netop offentliggjort en udvalgsrapport, der peger på løsningsforslag for andelsboligers værdifastsættelse. Udvalget blev nedsat for at finde en løsning for andelsboligområdet, efter at det i 2021 blev vedtaget, at der ikke skulle komme flere offentlige vurderinger af andelsboliger.

20/12-21 - Pressemeddelelse

A/B Bangs Minde i København er Årets Andelsboligforening 2021

Andelsboligforeningen A/B Bangs Minde i København er kåret til ”Årets Andelsbolig-forening 2021”. A/B Bangs Minde får prisen, fordi andelshaverne i fællesskab har vendt en negativ udvikling fra få sociale aktiviteter til et fantastisk sammenhold med fællesspisning, de handler ind for hinanden, hvis naboen er syg, eller hjælper med at samle et nyindkøbt møbel.

14/10-21 - Pressemeddelelse

ABF: Positivt, at andelsboliger ses som en del af løsningen og at regeringen vil sikre blandede byer.

Det er vigtigt, at regeringen har fokus på at skabe flere billige boliger i hovedstaden, og ABF er glade for, at de også vil se på at bruge andelsboliger som et supplement til almene boliger.

11/12-20 - Pressemeddelelse

A/B Util i København vinder ABF-prisen som Årets Andelsboligforening 2020

Andelsboligforeningen Util i København er kåret til ”Årets Andelsboligforening 2020. Foreningen vinder prisen for andelshavernes store fokus på energirenoveringer og bæredygtighed. En indsats, som foreningen håber vil løfte ejendommens energimærke fra D til C.

24/10-20 - Pressemeddelelse

Andelsboliger: ”Stærkt bekymrende med forslag om afskaffelse af den offentlige ejendomsvurdering for andelsboliger”

Mandag d. 12. oktober udsendte skatteministeriet et forslag der de facto afskaffer den offentlige vurdering for private andelsboligforeninger. Den offentlige vurdering kan i dag bruges til at prisfast-sætte landets andelsboliger. En fjernelse kan få stor betydning for de over 375.000 danskere, der bor i landets private andelsboliger.

03/09-20 - Pressemeddelelse

Andelsboliger: Stærkt utilfredsstillende at ejendomsvurderingerne igen udskydes

I går onsdag d. 2. september meddelte skatteminister Morten Bødskov på et pressemøde, at de nye offentlige ejendomsvurderinger og dermed de nye boligskatter udsættes endnu en gang, så de sidste ”nye vurderinger” først forventes at komme med i det nye system i 2025.

27/04-20 - Pressemeddelelse

Andelsboliger: Fortsat stigninger i valuarvurderingerne

ABF har spurgt sine medlemmer, som har fået foretaget en valuarvurdering i perioden november 2019 og frem til udgangen af april 2020, om vurderingen er faldet eller steget. Her svarer 80% af de adspurgte, at de har fået en højere vurdering. 60% siger, at stigningen er på op til 5% og knapt 20% har oplevet stigninger mellem 6-10%.

05/02-20 - Pressemeddelelse

ABF forfølger bankers vurderinger af værditab

I sidste uge indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet aftale om at imødegå kortsigtede investeringer i private udlejningsejendomme. I forbindelse med aftalen har samtlige partier tilkendegivet, at man hverken ønsker at ramme andelsbo..

31/01-20 - Pressemeddelelse

ABF: Den politiske aftale betyder bedre betingelser for andelsboligområdet

Regeringen indgik torsdag aftale som skal imødegå kortsigtede investeringer i private udlejningsejendomme sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Herudover indeholder aftalen en række forslag og initiativer på andelsboligområdet.

29/01-20 - Pressemeddelelse

ABF: Spekulantstoppet ville være den mest balancerede løsning ift. et ind-greb i boligreguleringsloven

ABF er uforstående over for, at det ikke er lykkedes at samle et flertal i Folketinget om spekulantstoppet. En karensperiode på 7 år er det tiltag som effektivt vil lægge en dæmper på incitamentet til kortsigtede investeringer og det vil give lavere markedspriser på udlejningsejendomme. Samtidig vil netop denne model ifølge Finanstilsynet ikke ramme andelsboligerne ift. belåningsmulighederne.

10/12-19 - Pressemeddelelse

ABF-pris: Årets andelsboligforening 2019 er A/B Marina Fjordparken i Aalborg

Andelsboligforeningen Marina Fjordparken i Aalborg har vundet prisen som ”Årets andelsboligforening 2019”. Foreningen vinder prisen for evnen til at være en del af lokal-samfundet og brande andelsboligformen i Aalborg kommune med 215.000 indbyggere.

05/12-19 - Pressemeddelelse

ABF: Positivt at politikerne har lyttet

Boligminister Kaare Dybvad (S) har fremlagt et forslag til ændring af boligreguleringslovens § 5, stk. 2, samt forslag, der skal afværge de afledte konsekvenser for andelshavere i de private andelsboligforeninger.

28/06-19 - Pressemeddelelse

ABF: Nye ministre skal have fokus på andelsboliger

ABF byder de nye ministre; erhvervsminister Simon Kollerup, og boligminister Kaare Dybvad, velkom-men i arbejdstøjet. Der venter de nye Socialdemokratiske ministre en række vigtige opgaver ift. andelsboligsektoren.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire