Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/10-21   -   Pressemeddelelse

ABF: Positivt, at andelsboliger ses som en del af løsningen og at regeringen vil sikre blandede byer.

Det er vigtigt, at regeringen har fokus på at skabe flere billige boliger i hovedstaden, og ABF er glade for, at de også vil se på at bruge andelsboliger som et supplement til almene boliger.

ABF er positive overfor de tiltag, som indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad i går lancerede med boligudspillet ’Tættere på II – Byer med plads til alle’. Regeringens fokus på sammenhængskraften mellem de store byer og landdistrikterne, og herunder behovet for flere boliger, ligger også ABF på sinde. Vi glædes også generelt over, at ”den blandede by” italesættes og fremføres som en grund-sten i boligpolitikken. For blandede byer kræver også blandede boligformer.  

“Priserne på boliger i København har længe været på himmelflugt, men det er stadig blandt andelsbo-ligforeningerne, at vi finder nogle af byens bedste og billigste boliger. Dem skal der værnes om, og skabes flere af, for fremtidige generationer”, siger Landsformand, Hans Erik Lund.  

Regeringen vil igangsætte et arbejde, som har til formål at undersøge mulighederne for etablering af en særlig andelsboligform, hvor anskaffelsessummen fastholdes som grundlag for værdiansættel-sen. Dette arbejde deltager ABF selvfølgelig gerne i, da vi dels har den førende viden om netop an-delsboligformen, men også erfaringer med eksisterende andelsboligforeninger, hvor prissætningen følger anskaffelsessummen. Erfaringen viser nemlig, at der kan være nogle uhensigtsmæssigheder ved en sådan vurderingsmetode, så vi håber regeringen vil lytte og indgå i en dialog med os, for at sikre, at der ikke skabes problemer i fremtiden for de nye foreninger, eller at der opstår utryghed om andelsboligformen generelt. 

”Andelsboligen udgør fortsat en afgørende del af andelsbevægelsen og er et af de stærkeste kort, vi har på hånden, når vi både vil sikre rimelige boligpriser og et samfund med demokratisk sammen-hængskraft“, siger ABF’s direktør, Jan Hansen. 

Andelsboliger er ikke kun boliger i København 
De nye andelsboliger, vi ser skyde op rundt omkring i landet i øjeblikket, er ofte nøglefærdige seni-orbofællesskaber eller selvudviklede ”bygge-/bofællesskaber”. Det glæder os derfor, at netop disse to segmenter indenfor boligformerne også nævnes i boligudspillet, for her er den traditionelle an-delsboligforening en virkelig solid boligform, som egner sig særligt godt til netop disse fællesskabsty-per.  

Den største udfordring, for at skabe flere boliger af denne slags, er meget restriktive finansierings-muligheder, så dette skal der hurtigt findes en løsning på. For der er behov for flere andelsboliger og særligt udenfor København. En velkendt model til at sikre flere boliger hurtigere er, at kommunen udsteder en garanti til nye andelsboligforeninger, hvilket kan gøre boligerne lidt billigere, men man kunne sågar også overveje at genindføre støtten til andelsboliger.

Pressekontakt

Jan Hansen
Direktør
  +45 33 86 28 30
  +45 20 10 40 25

Firma

ABF
Vester Farimagsgade 1
1606 København V, Danmark

  +45 33 86 28 30

http://www.abf-rep.dk

Modtag nyheder fra ABF på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire