Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/12-21   -   Pressemeddelelse

ABF tilslutter sig løsningsforslag i udvalgsrapport om andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper

Indenrigs- og Boligministeriet har netop offentliggjort en udvalgsrapport, der peger på løsningsforslag for andelsboligers værdifastsættelse. Udvalget blev nedsat for at finde en løsning for andelsboligområdet, efter at det i 2021 blev vedtaget, at der ikke skulle komme flere offentlige vurderinger af andelsboliger.

Ved afskaffelsen af de fremtidige offentlige vurderinger ville et stort antal andelsboligforeninger blive dårligere stillet ved fastsættelse af andelsværdier. Og derfor var og er der behov for ændringer, som kan hjælpe andelsboligforeningerne, mener ABF, der hilser udvalgets forslag velkomment.

”Redegørelsen giver et godt bud på de helt nødvendige ændringer der skal til for at hjælpe de andelsboligforeninger, der kommer i klemme når der ikke længere udarbejdes offentlige vurderinger. Jeg håber på bred politisk opbakning til løsningerne”, siger Hans Erik Lund, Landsformand for ABF.

Udvalgets redegørelse bekræfter dels, at en række foreninger stadig anvender den offentlige vurdering, og derfor med rette har ventet på en opdatering af værdien, dels at en række foreninger allerede har følt sig presset over i en årlig omkostning til en valuar pga. de manglende opdaterede offentlige ejendomsvurderinger.

”ABF er meget tilfreds med, at udvalget i redegørelsen peger på to løsningsforslag, der imødekommer både de foreninger, der har ventet på en ny offentlig vurdering, og for dem som af nød har indhentet en valuarvurdering. Begge forslag er helt nødvendige”, siger Hans Erik Lund, Landsformand for ABF.

Udvalget peger bl.a. på en mulighed for en indeksering af den offentlige vurdering fra 2012, således at der vil blive en udvikling i priserne, samt på en gyldighedsforlængelse af valuarvurderingen. Med det første forslag vil den gruppe af andelsboligforeninger som har afventet en ny offentlig vurdering, kunne fortsætte med at bruge 2012-vurderingen, uden at den med tiden mister sin værdi som følge af inflationen. Samtidig vil løsningen med forlængelse af vurderingens gyldighed være en kontant besparelse for de foreninger, der allerede har følt sig presset over i en valuarvurdering, da de med forslaget ikke nødvendigvis skal indhente en valuarvurdering hvert år.


ABF mener at begge forslag er helt nødvendige at få politisk vedtaget og indskrevet i andelsboligloven, for at rette op på beslutningen om stop for offentlige vurderinger.

Pressekontakt

Jan Hansen
Direktør
  +45 33 86 28 30
  +45 20 10 40 25

Firma

ABF
Vester Farimagsgade 1
1606 København V, Danmark

  +45 33 86 28 30

http://www.abf-rep.dk

Modtag nyheder fra ABF på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire